นั่งเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

ประโยคสนทนา เมื่อ นั่งเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค We’re flying […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/นั่งเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

ประโยคสนทนา เมื่อ นั่งเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

We’re flying to Phuket today.
อ่านว่า วี-อาร์-ฟลายอิง-ทู-ภูเก็ต-ทูเดย์
แปลว่า พวกเราจะนั่งเครื่องบิน / ขึ้นเครื่องบิน ไปภูเก็ตวันนี้

I would like a window seat.
อ่านว่า ไอ-วูด-ไลคฺ-อะ-วินโดวฺ-ซีท
แปลว่า ฉันอยากได้ที่นั่งติดหน้าต่าง / ริมหน้าต่าง

Did the plane arrive?
อ่านว่า ดิด-เดอะ-เพลน-อะไรฟวฺ
แปลว่า เครื่องบินมาถึงหรือยัง

The flight will be delayed.
อ่านว่า เดอะ-ไฟลทฺ-วิล-บี-ดีเลยดฺ
แปลว่า เที่ยวบินจะมาช้า / เครื่องดีเลย์

Level your seat and fasten the seat belt.
อ่านว่า เลเวล-ยัวรฺ-ซีท-แอนดฺ-ฟาสซึน-เดอะ-ซีท-เบลทฺ
แปลว่า ปรับเบาะที่นั่งของคุณ แล้วคาดเข็มขัดด้วย

I feel nauseous. Can you give me an air sickness bag?
อ่านว่า ไอ-ฟีล-นอเซียส-แคนยู-กิฟ-มี-แอน-แอร์-ซิคเนส-แบก
แปลว่า ฉันรู้สึกคลื่นไส้ ขอถุงสำหรับอาเจียนหน่อยได้ไหม

แชร์เลย