สำนวน กริยาวลี ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับ make

Phrasal Verb ในภาษาอังกฤษ ที่เป็นสำนวนใช้คู่กับคำว่า  make พร้อมคำอ่าน คำแปล make a bargain […]

Phrasal Verb ในภาษาอังกฤษ ที่เป็นสำนวนใช้คู่กับคำว่า  make พร้อมคำอ่าน คำแปล

make a bargain
(เมคฺ อะ บาร์เกน)
ต่อรอง

make a change
(เมคฺ อะ เชนจฺ)
เปลี่ยนแปลง

make a decision
(เมคฺ อะ ดิซิสเชิน)
ตัดสินใจ

make a mistake
(เมคฺ อะ มิสเทคฺ)
ทำผิดพลาด

make an error
(เมคฺ แอน เอเรอะ)
ทำผิดพลาด

make fun of
(เมคฺ ฟัน ออฟ)
ล้อ, ล้อเลียน

make a noise
(เมคฺ อะ นอยซฺ)
ส่งเสียงดัง

make a promise
(เมคฺ อะ พรอมิส)
ให้คำมั่นสัญญา

แชร์เลย