simple tense คืออะไร หมายถึงอะไร

simple tense คืออะไร หมายถึงอะไร คำว่า simple ในภาษาอังกฤษหมายถึง ง่าย ธรรมดา เพราะฉะนั้น […]

simple tense คืออะไร หมายถึงอะไร

คำว่า simple ในภาษาอังกฤษหมายถึง ง่าย ธรรมดา เพราะฉะนั้น tense ที่อยู่ในหมวดของ simple tense จึงเป็น tense ที่มีลักษณะการใช้แบบง่ายๆ ธรรมดาๆ ไม่ต้องตีความหมายอะไรมากมาย เกิดขึ้นแล้วก็จบเสร็จสิ้นไปเลยในทีเดียว ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ในรูปอดีต ปัจจุบัน หรือว่าอนาคต แต่ความง่ายของ simple tense นี่แหละ ที่จะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเกิดความสับสน เพราะเจ้าของภาษาจะไม่ค่อยใช้ ในขณะที่คนไทยมักจะใช้บ่อย เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใกล้และง่ายที่สุด โครงสร้างซับซ้อนน้อยที่สุด แต่ลักษณะการใช้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ดูรายละเอียดการใช้ simple tense พร้อมตัวอย่างประโยค คลิก >> Present simple / Past simple

แชร์เลย