คำศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับ ศาล การพิจารณาคดี ภาษาอังกฤษ พร้อมแปล

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในศาล และเกี่ยวกับศาล, คดีความ

justice
ผู้พิพากษา

lawyer
ทนายความ

prosecutor
โจทก์

defendant
จำเลย

court
ศาล

appear in court
แสดงตัวในศาล

attend a trial
เข้าฟังการพิจารณาคดี

hold court
เปิดศาลพิจารณาคดี

hire a lawyer
จ้างทนายความ

represent the defendant
เป็นตัวแทนจำเลย

present evidence
เสนอหลักฐาน

bring to justice
จับกุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

testify
ให้การเป็นพยาน

win a lawsuit
ชนะคดี

lose a lawsuit
แพ้คดี

create a disturbance in the courtroom
ก่อความไม่สงบในศาล

confine
ควบคุมตัว

be released on bail
ได้รับการประกันตัว

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

I’m going to bring charges against you.
ฉันจะดำเนินคดีฟ้องร้องคุณ

You’re breaking the conditions of the contract.
คุณกำลังละเมิดข้อตกลงในสัญญา

Bring a case to a lawyer.
นำเรื่องส่งให้ทนายความ

Have a lawyer handle a case.
ให้ทนายความจัดการคดี

Go to the witness stand.
ไปที่คอกพยาน

The lawyer makes a closing statement.
ทนายความกล่าวปิดคดี

The prosecutor demands a penalty.
อัยการเสนอบทลงโทษ

The judge renders judgment.
ผู้พิพากษายื่นคำตัดสิน, ผู้พิพากษาอ่านคำตัดสิน

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน