คำศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับ ศาล การพิจารณาคดี ภาษาอังกฤษ พร้อมแปล

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในศาล และเกี่ยวกับศาล, คดีความ

justice
ผู้พิพากษา

lawyer
ทนายความ

prosecutor
โจทก์

defendant
จำเลย

court
ศาล

appear in court
แสดงตัวในศาล

attend a trial
เข้าฟังการพิจารณาคดี

hold court
เปิดศาลพิจารณาคดี

hire a lawyer
จ้างทนายความ

represent the defendant
เป็นตัวแทนจำเลย

present evidence
เสนอหลักฐาน

bring to justice
จับกุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

testify
ให้การเป็นพยาน

win a lawsuit
ชนะคดี

lose a lawsuit
แพ้คดี

create a disturbance in the courtroom
ก่อความไม่สงบในศาล

confine
ควบคุมตัว

be released on bail
ได้รับการประกันตัว

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

I’m going to bring charges against you.
ฉันจะดำเนินคดีฟ้องร้องคุณ

You’re breaking the conditions of the contract.
คุณกำลังละเมิดข้อตกลงในสัญญา

Bring a case to a lawyer.
นำเรื่องส่งให้ทนายความ

Have a lawyer handle a case.
ให้ทนายความจัดการคดี

Go to the witness stand.
ไปที่คอกพยาน

The lawyer makes a closing statement.
ทนายความกล่าวปิดคดี

The prosecutor demands a penalty.
อัยการเสนอบทลงโทษ

The judge renders judgment.
ผู้พิพากษายื่นคำตัดสิน, ผู้พิพากษาอ่านคำตัดสิน

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn