คำศัพท์ ประโยค การจ้างงาน สมัครงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการจ้างงาน และการสมัครงาน พร้อมคำแปล

put a want ads
ลงโฆษณาจ้างงาน

applicant
ผู้สมัครงาน

candidate
ผู้สมัครแข่งขัน (ผู้สมัครงาน ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น)

position
ตำแหน่งงาน

write a resume
เขียนประวัติย่อ (เรซูเม่)

certificate degree obtained
ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

degree certificate
ใบปริญญาบัตร

vocational certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

higher vocational certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

apply
สมัคร

access the application
พิจารณาใบสมัคร

take a company entrance exam
ทำข้อสอบเพื่อเข้าทำงานกับบริษัท

set the date and time for the interview
นัดวัน-เวลา สัมภาษณ์งาน

have an interview
เข้ารับการสัมภาษณ์งาน

notify the result by phone
แจ้งผลทางโทรศัพท์

hire
จ้างงาน

probation period
ระยะเวลาทดลองงาน, ช่วงทดลองงาน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

How can I apply for a job there?
ฉันจะสมัครงานที่นั่นได้อย่างไร

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn