การบอกว่า ชอบ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ชอบ และ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Like (ไลคฺ) ชอบ ภาษาอังกฤษ

I like it. (ไอ ไลคฺ อิท) ฉันชอบมัน
I like … (ไอ ไลคฺ) ฉันชอบ …
I love … (ไอ เลิฟ) ฉันรัก … / ฉันชอบ … มาก
I’m interested in … (ไอมฺ อินเทอริสทิด อิน) ฉันสนใจในเรื่อง …

Dislike (ดิสไลคฺ) ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ

I don’t like it. (ไอ โดนทฺ ไลคฺ อิท) ฉันไม่ชอบมัน
I don’t like … (ไอ โดนทฺ ไลคฺ) ฉันไม่ชอบ …
I’m not interested in … (ไอมฺ นอท อินเทอริสทิด อิน) ฉันไม่สนใจในเรื่อง …

ประโยคตัวอย่าง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน

Do you like dancing?
อ่านว่า ดู ยู ไลคฺ แดนซิง
แปลว่า คุณชอบเต้นไหม

Do you like rice?
อ่านว่า ดู ยู ไลคฺ ไรซฺ
แปลว่า คุณชอบข้าวไหม

แกรมม่าน่ารู้ วิธีถามว่า ชอบ…ไหม สามารถถามได้โดยใช้วลี Do you like + สิ่งที่ต้องการถาม ?

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน