การบอกว่า ชอบ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ชอบ และ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Like (ไลคฺ) ชอบ ภาษาอังกฤษ

I like it. (ไอ ไลคฺ อิท) ฉันชอบมัน
I like … (ไอ ไลคฺ) ฉันชอบ …
I love … (ไอ เลิฟ) ฉันรัก … / ฉันชอบ … มาก
I’m interested in … (ไอมฺ อินเทอริสทิด อิน) ฉันสนใจในเรื่อง …

Dislike (ดิสไลคฺ) ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ

I don’t like it. (ไอ โดนทฺ ไลคฺ อิท) ฉันไม่ชอบมัน
I don’t like … (ไอ โดนทฺ ไลคฺ) ฉันไม่ชอบ …
I’m not interested in … (ไอมฺ นอท อินเทอริสทิด อิน) ฉันไม่สนใจในเรื่อง …

ประโยคตัวอย่าง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน

Do you like dancing?
อ่านว่า ดู ยู ไลคฺ แดนซิง
แปลว่า คุณชอบเต้นไหม

Do you like rice?
อ่านว่า ดู ยู ไลคฺ ไรซฺ
แปลว่า คุณชอบข้าวไหม

แกรมม่าน่ารู้ วิธีถามว่า ชอบ…ไหม สามารถถามได้โดยใช้วลี Do you like + สิ่งที่ต้องการถาม ?

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn