นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หญิงชรา กับถังไวน์

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง หญิงชรา กับถังไวน์ สำหรับนิทานอีสป หลายคนเคยได้ยินชื่อว่า “อีสป” เนื้อหานิทานของอีสปส่วนใหญ่เต็มไปด้วยข้อคิดคติสอนใจ The Old Woman and the Wine-Jar An old woman found an empty jar, which had been […]

นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง เจ้าสิงโตผู้ตกหลุมรัก

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง เจ้าสิงโตผู้ตกหลุมรัก สำหรับนิทานอีสป หลายคนเคยได้ยินชื่อว่า “อีสป” จะรู้ว่าเนื้อหาของนิทานของอีสปส่วนใหญ่นั้น จะเต็มไปด้วยข้อคิดคติสอนใจ The Lion in Love นิทานสองภาษา เรื่อง เจ้าสิงโตผู้ตกหลุมรัก A lion asked a woodcutter if he could […]