คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

Arrival at the airport บทสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อมาถึงสนามบิน ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บทเรียนที่ควรอ่านก่อนหน้านี้ คลิก >> สนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน Immigration officer = เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง / ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง Immigration officer : What is the purpose of your visit? […]

เกรงใจ ไม่เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร

เกรงใจ ไม่เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ ในภาษาอังกฤษ อาจไม่มีคำที่บอกว่าเกรงใจได้ตรงๆ ตัว ให้ความรู้สึกเหมือนภาษาไทย แต่ก็มีคำที่พอจะพูดเพื่อให้ความหมายในทำนองเดียวกันได้ ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการเกรงใจแบบนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่น ถ้าเราอยากจะสื่อว่า เกรงใจ ไม่เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร มาดูการใช้เบื้องต้นดังนี้ครับ * considerate (คันซิด’เดอเรท) [ใช้แบบ adjective] ใช้ในรูป v. to be + […]