คำศัพท์ ของใช้ในห้องครัว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

รวมคำศัพท์ ของใช้ในห้องครัว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ของใช้ในครัว ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล […]

รวมคำศัพท์ ของใช้ในห้องครัว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ของใช้ในครัว ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Apron เอ’พรอน ผ้ากันเปื้อน
Bowl โบล ชาม
Chopsticks ชอพสติคสฺ ตะเกียบ
Cup คัพ ถ้วย
Cutting board คัททิง-บอร์ดฺ เขียง
Dish ดิช จาน (ทั่วๆ ไป)
Fork ฟอร์ค ส้อม
Freezer ฟรีซ’เซอะ ช่องแข็ง
Frying pan ไฟรอิง-แพน กะทะ
Garbage bin การ์’บิจฺ-บิน ถังขยะ
Glass กลาส แก้ว
Knife ไนฟฺ มีด
Microwave ไม’โครเวฟ เตาอบไมโครเวฟ
Oven อัฟ’เวิน เตาอบ
Plate เพลท จานแบน (มักเป็นทรงกลม)
Refrigerator รีฟริจ’จะเรเทอะ ตู้เย็น
Rice cooker ไรซฺ-คุคเคอะ หม้อหุงข้าว
Sink ซิงคฺ อ่างล้างจาน
Spoon สพูน ช้อน
Stove สโทฟว เตา

แชร์เลย