คำศัพท์ คลินิกทันตกรรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คลินิกทันตกรรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Dental clinic อ่านว่า เดนเทิล-คลีนิค แปลว่า […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ คลินิกทันตกรรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คลินิกทันตกรรม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Dental clinic อ่านว่า เดนเทิล-คลีนิค แปลว่า คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
dentist เดน’ทิสทฺ ทันตแพทย์, หมอฟัน
mask แมสคฺ ผ้าปิดจมูกและปาก
rubber gloves รับเบอร์-กลัฟสฺ ถุงมือยาง
gown กาวนฺ เสื้อคลุม, เสื้อกาวน์
dental  chair เดนเทิล-แชร์ เก้าอี้ทันตกรรม
basin เบ’ซิน อ่างบ้วนปาก
dental lamp เดนเทิล-แลมพฺ โคมไฟส่องฟัน
bib บิบ ผ้ากันเปื้อน (สำหรับคนไข้)
instrument dish อิน’สทรูเมินทฺ-ดิช ถาดใส่เครื่องมือทันตกรรม
mouth mirror เมาธฺ-มิเรอร์ กระจกส่องฟัน
dental drill เดนเทิล-ดริว เครื่องกรอฟัน
saliva ejector ซไลวะ-อีเจ็คเทอร์ อุปกรณ์ดูดน้ำลาย
extraction forceps อิคซฺแทรคเชิน-ฟอร์เซพซฺ คีมถอนฟัน
cavity แคฟ’วิที ฟันผุ
filling ฟิลลิง สารอุดฟัน
tartar ทาร์เทอร์ หินปูน
braces เบรสเซส เหล็กจัดฟัน
dentures เดนเจอร์สฺ ฟันปลอม

แชร์เลย