คําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ ที่แม้แต่เจ้าของภาษายังใช้ผิด ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหน ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เจ้าของภาษานั้นๆ เอง มีโอกาสที่จะเขียนคำศัพท์ในภาษาของตนเองผิด เพราะในหลายๆ ครั้ง การออกเสียงคำศัพท์ก็ไม่ตรงกับการสะกด ลองนึกถึงตัวเราเองที่สะกดคำภาษาไทย […]

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ ที่แม้แต่เจ้าของภาษายังใช้ผิด

ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหน ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เจ้าของภาษานั้นๆ เอง มีโอกาสที่จะเขียนคำศัพท์ในภาษาของตนเองผิด เพราะในหลายๆ ครั้ง การออกเสียงคำศัพท์ก็ไม่ตรงกับการสะกด ลองนึกถึงตัวเราเองที่สะกดคำภาษาไทย ที่เป็นคำพ้องเสียง พ้องตัวสะกด เราเองยังไม่แน่ใจอยู่บ่อยๆ ว่าสรุปแล้วต้องสะกดอย่างไรกันแน่ ซึ่งในภาษาอังกฤษเองก็เช่นเดียวกัน คําศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ ก็มีอยู่ไม่น้อย ที่ฝรั่งเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษ ชาวอเมริกัน ก็เขียนผิดอยู่บ่อยๆ วันนี้เราลองมาดูคำศัพท์ยากๆ เหล่านั้นกันครับ โดยนำตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆ พร้อมคำอ่าน และคำแปลมาให้ดูกัน ดังรายการคำศัพท์ต่อไปนี้

accommodate (มักสะกดผิด เป็น acommodate, accomodate)
(อะคอม’ โมเดท) ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่

Arctic (มักสะกดผิด เป็น Artic)
(อาร์ค’ทิค) เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือ

Caribbean (มักสะกดผิด เป็น Carribean, Caribean)
(คาระเบียน’) เกี่ยวกับทะเลคาริบเบียน

cemetery (มักสะกดผิด เป็น cemetary)
(เซม-อิทริ) ป่าช้าฝังศพ

conscience (มักสะกดผิด เป็น conscence, conscious)
(คอน’เชินซฺ) สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ

convalesce (มักสะกดผิด เป็น convalece)
(คอนวะเลส’) พักฟื้น, ฟื้นจากไข้

ecstasy (มักสะกดผิด เป็น ecstacy)
เอค’สทะซี) ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น, ปีติสุข

embarrass (มักสะกดผิด เป็น embarass, embaress)
(เอมแบ’เริส) ทำให้ขวยเขิน, ทำให้ลำบากใจ, เป็นอุปสรรค

handkerchief (มักสะกดผิด เป็น hankerchief)
(แฮง-เคอะชิฟ) ผ้าเช็ดหน้า

harass (มักสะกดผิด เป็น harrass)
(แฮ’รัส) รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้กลัดกลุ้ม

indict (มักสะกดผิด เป็น indite)
(อินไดทฺ’) ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา, กล่าวโทษ

liaison (มักสะกดผิด เป็น liason)
(ลิเอซอน’, ลี’อะซอน ,ลีเอ’เซิน) การติดต่อ, การติดต่อประสานงาน

millennium (มักสะกดผิด เป็น millenium)
(มิเลน’เนียม) ระยะเวลาหนึ่งพันปี

maintenance (มักสะกดผิด เป็น maintainence)
(เมน’เทนเนินซฺ) การผดุงไว้, การธำรงไว้

pharaoh (มักสะกดผิด เป็น pharoh)
(/ˈfeə.rəʊ/) ฟาโรห์, กษัตริย์ฟาโรห์, คำเรียกกษัตริย์อียิปต์โบราณ

playwright (มักสะกดผิด เป็น playwrite)
(เพล’ไรทฺ) นักเขียนบทละคร, อาชีพการเขียนบทละคร

pronunciation (มักสะกดผิด เป็น pronounciation)
(พระนันซิเอ’เชิน) การออกเสียง, วิธีการออกเสียง

recommend (มักสะกดผิด เป็น reccommend, reccomend)
(เรค’คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ

rhythm (มักสะกดผิด เป็น rythm, rhythym)
(ริธ’ธึม) n. จังหวะ,เสียงสัมผัส

supersede (มักสะกดผิด เป็น supercede)
(ซูเพอซีด’) แทน, แทนที่, แย่งที่, เข้ามาแทนที่

weird (มักสะกดผิด เป็น wierd)
(เวียร์ด) ประหลาด, อาเพท, อัศจรรย์, อภินิหาร

แชร์เลย