คําศัพท์ แบบอังกฤษ-อเมริกัน ที่ใช้ไม่เหมือนกัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ต่างกัน พูดไม่เหมือนกันระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English อ่านว่า บริติช อิงลิช) และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หรือแถบอเมริกา (American […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ต่างกัน พูดไม่เหมือนกันระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English อ่านว่า บริติช อิงลิช) และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หรือแถบอเมริกา (American English อ่านว่า อเมริกัน อิงลิช) มีอะไรบ้างที่ควรรู้ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถดูได้จากตารางเปรียบเทียบคำศัพท์ อังกฤษ-อเมริกัน พร้อมคำอ่าน คำแปล ต่อไปนี้

ศำศัพท์อังกฤษ (British English) คำอ่าน อ่านว่า คำศัพท์อเมริกัน (American English) คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Barrister / Solicitor บาร์’ริสเทอะ / ซะลิส’ซิเทอะ Lawyer / Attorney ลอ’เยอะ / อะเทอ’นี ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร
Chips ชิพสฺ French fries เฟรนชฺ-ไฟรซ มันฝรั่งทอด
Expiry date เอคซฺไพ’รี-เดท Expiration date เอคซฺพิเร’เชิน-เดท วันหมดอายุ
Fire brigade ไฟ’เออะ- Fire department ไฟ’เออะ-ดิพาร์ท’เมินทฺ สถานีดับเพลิง
Flat แฟลทฺ Apartment อะพาร์ท’เมินทฺ ห้องชุด
Lift ลิฟทฺ Elevator เอล’ละเวเทอะ ลิฟต์
Mobile phone โม’ไบลฺ-โฟน Cell phone เซล-โฟน โทรศัพท์มือถือ
Motorbike โม’เทอะไบคฺ Motorcycle โม’เทอไซเคิล รถจักรยานยนต์
Motorway มอเทอะเว Expressway / Highway อิคซฺเพรสเวย์ / ไฮเวย์ ทางด่วน
Nappy แนพ’พี Diaper ได’อะเพอะ ผ้าอ้อม
Note โนท Bill บิล ธนบัตร
Number plate นัมเบอะ-เพลทฺ License plate ไล’เซินซฺ-เพลทฺ แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์
Postman โพสทฺ’เมิน Mailman เมลแมน บุรุษไปรษณีย์, คนส่งไปรษณีย์
Public school พับ’ลิค-สคูล Private school ไพร’วิท-สคูล โรงเรียนเอกชน
Queue คิว Line ไลนฺ เข้าแถว
Reception รีเซพ’เชิน Front desk ฟรันทฺ-เดสคฺ แผนกต้อนรับ
Rubber รับ’เบอะ Eraser อีเร’เซอะ ยางลบ
Starter สทารตฺเทอะ Appetizer แอพ’พีไทเซอะ เมนูเรียกน้ำย่อย
Takeaway เทคอะเว Take out / To go เทคฺเอาทฺ / ทูโก (อาหาร-เครื่องดื่ม) แบบนำกลับบ้าน
Taxi แทค’ซี Cab (Taxi) แคบ (แทค’ซี) รถรับจ้าง, รถแท็กซี่
Tick ทิค Check mark เชค-มารคฺ ทำเครื่องหมาย
Tin ทิน Can แคน กระป๋อง
Trainers เทรนเนอ-สฺ Sneakers สนีคเคอ-สฺ รองเท้าผ้าใบ
Trolley ทรอล’ลี Shopping cart ชอพ’พิง-คารทฺ รถเข็นสำหรับซื้อของ
Underground อัน’เดอะเกราน์ด’ Subway ซับ’เว รถไฟใต้ดิน
Undertaker อันเดอะเทค’เทอะ Mortician มอร์ทิช’เชิน สัปเหร่อ, คนจัดการศพ
Wardrobe วอรดฺ’โรบ Closet โคลซ’ซิท ตู้เสื้อผ้า

แชร์เลย