ตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง ต่างๆ (Job title & Position)

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ชื่อเรียกตำแหน่งงานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ (Job title & Position)  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท โครงสร้างแผนก […]

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ชื่อเรียกตำแหน่งงานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ (Job title & Position)  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท โครงสร้างแผนก และเงื่อนไขต่างๆ ของที่ทำงาน แต่โดยหลักสากลมีการเรียกชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

* Officer หมายถึง ตำแหน่งพนักงาน, เจ้าหน้าที่ระดับทั่วไป, พนักงานระดับล่าง

* Sales หมายถึง การขาย สามารถใช้ขยายตำแหน่งอื่นๆ เช่น
– Sales Officer ตำแหน่ง พนักงานขาย
– Sales Manager ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการขาย

* Director หมายถึง ผู้กำกับ, ผู้อำนวยการ
– Sales Director ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย
– Marketing Director ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

สำหรับงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ Director จะหมายถึงผู้กำกับ เช่น
– Art director ตำแหน่ง ผู้กำกับฝ่ายศิลป์, ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์

* Administrator คือตำแหน่ง ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร, ผู้ช่วย มักเรียกสั้นๆ ว่า admin (แอดมิน)

สามารถนำคำศัพท์นี้ไปใช้ร่วมกับคำอื่น เพื่อเป็นตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ อื่นๆ เช่น
– Sales Administrator ตำแหน่ง ผู้ประสานงานขาย
– Administrative Manager ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

* Engineer คือตำแหน่ง วิศวกร, ช่างเทคนิค, วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
– Design Engineer ตำแหน่ง วิศวกรด้านการออกแบบ
– Electronics Engineer ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
– Environmental Engineer ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม
– Industrial Engineer ตำแหน่ง วิศวกรอุตสาหกรรม
– Structural Engineer ตำแหน่ง วิศวกรด้านโครงสร้าง

* Senior หรือ Chief หมายถึง ตำแหน่งอาวุโส, หัวหน้า เช่น
– Senior Manager ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส (หัวหน้าผู้จัดการที่เป็น Manager ธรรมดา)
– Senior Accountant ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส, สมุห์บัญชีอาวุโส
– Chief Accountant ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี, หัวหน้าสมุห์บัญชี

– CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
– CFO ย่อมาจาก Chief Financial Officer ตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านการเงิน

คลิกอ่าน >> อาชีพภาษาอังกฤษ อีกกว่า 108 ตำแหน่ง พร้อมฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา คำอ่าน คำแปล

แชร์เลย