คำศัพท์ ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Gas Station อ่านว่า แกซฺ-สเตเชิน […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Gas Station อ่านว่า แกซฺ-สเตเชิน แปลว่า ปั๊มน้ำมัน, สถานีบริการน้ำมัน)

ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
petrol pump เพทโทรล-พัมพฺ เครื่องจ่ายน้ำมัน
gas pump nozzle แกส-พัมพฺ-นอซเซิล หัวจ่ายน้ำมัน
cash readout แคช-รีดเอาทฺ ช่องแสดงจำนวนเงิน (ค่าน้ำมัน)
volume readout วอลลุม-รีดเอาทฺ ช่องแสดงปริมาณน้ำมัน (ที่เติม)
price display ไพรซฺ-ดิสเพลย์ ช่องแสดงราคาน้ำมัน (ต่อลิตร)
air pump แอร์-พัมพฺ เครื่องเติมลม
air hose แอร์-โฮส สายยางเติมลม
car wash คาร์-วอช ที่ล้างรถ
convenience store คอนวีเนียนซฺ-สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ
turn off engine เทิรนฺ-ออฟ-เอ็นจิน (ป้ายบอก) ให้ดับเครื่องยนต์
no cellphones โน-เซลโฟนสฺ (ป้ายบอก) ห้ามโทรศัพท์
no smoking โน-สโมคคิง (ป้ายบอก) ห้ามสูบบุหรี่
gas station attendant แกส-สเตเชิน-อะเทนเดินท พนักงานบริการในปั๊มน้ำมัน (พนักงานเติมน้ำมัน)
fire extinguisher ไฟเออะ-เอกซฺติงกวิชเชอร์ ถังดับเพลิง, เครื่องดับเพลิง

แชร์เลย