ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ (natural disaster อ่านว่า แนช’เชอเริล-ดิซาส’เทอะ) ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง พร้อมคำอ่าน […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ (natural disaster อ่านว่า แนช’เชอเริล-ดิซาส’เทอะ) ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง พร้อมคำอ่าน คำแปล

ศัพท์ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Avalanche แอฟ’วะลานชฺ หิมะถล่ม
Blizzard บลิซ’เซิร์ด พายุหิมะ
Drought เดราธฺ ความแห้งแล้ง
Earthquake เอิร์ธ’เควค แผ่นดินไหว
Epidemic เอพพิเดมมิค โรคระบาด, การแพร่ระบาด
Famine แฟม’มิน ความอดอยาก, ข้าวยากหมากแพง
Flood ฟลัด น้ำท่วม, อุทกภัย
Forest fire ฟอ’ริสทฺ-ไฟ’เออะ ไฟป่า
Global warming โกล’เบิล-โวมมิง ภาวะโลกร้อน
Hail storm เฮล-สทอร์ม พายุลูกเห็บ
Hurricane เฮอ’ระเคน พายุเฮอริเคน (พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรง)
Landslide แลนด’สไลดฺ แผ่นดินถล่ม, ,แผ่นดินทลาย
Lava ลา’ฝะ ลาวา
Lightening ไลเทินนิง ฟ้าผ่า
Mudslide มัด’สไลดฺ โคลนถล่ม
Sand storm แซนดฺ-สทอร์ม พายุทราย
Solar flare โซ’ลาร์-แฟลร์ การระเบิดที่ผิวดวงอาทิตย์
Tornado ทอร์เน’โด พายุทอร์นาโด, พายุหมุน
Tsunami ซึนามิ คลื่นสึนามิ (คลื่นยักษ์ขนาดใหญ่และยาว)
Volcano วอลเค’โน ภูเขาไฟ

แชร์เลย