คำศัพท์ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาชนะบรรจุ และ บรรจุภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Container อ่านว่า คอนเทนเนอร์ […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาชนะบรรจุ และ บรรจุภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Container อ่านว่า คอนเทนเนอร์ แปลว่า ภาชนะบรรจุ
Packaging อ่านว่า แพ็คเกจจิง แปลว่า บรรจุภัณฑ์

ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
bag แบ็ก ถุง
bottle บอทเทิล ขวด
box บ็อกซฺ กล่อง, หีบ
bucket บัคเกทฺ ถัง, ปี๊บ
can แคน กระป๋อง
carton คาร์เทิน กล่องกระดาษ
jar จาร์ กระปุก
package แพ็คเกจ ห่อ
roll โรล ม้วน
sack แซคฺ กระสอบ
tube ทูบ หลอด
six-pack ซิคซฺ-แพค ชุด 6 ชิ้น
dozen ดัซเซินฺ โหล, จำนวน 12 ชิ้น

แชร์เลย