คำศัพท์ สถานีรถไฟ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สถานีรถไฟ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Train Station อ่านว่า เทรนฺ-สเตเชิน แปลว่า […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ สถานีรถไฟ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สถานีรถไฟ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Train Station อ่านว่า เทรนฺ-สเตเชิน แปลว่า สถานีรถไฟ)

สถานีรถไฟ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
platform แพลท’ฟอร์ม ชานชาลา
train เทรน รถไฟ
train timetable เทรน-ไทมฺเทเบิล ตารางเวลาเดินรถไฟ
siren ไซ’เริน หวูดรถไฟ, เสียงหวูด (สัญญาณเตือน)
diesel locomotive ดี’เซิล-โลโคโมทีฟ หัวรถจักรดีเซล
dining car ไดนิง-คาร์ ตู้เสบียง, รถเสบียง, ห้องทานอาหาร
covered goods wagon คัฟเวอรดฺ-กูดสฺ-แวเกิน ตู้บรรทุกสินค้า
train driver เทรน-ไดร’เวอะ พนักงานขับรถไฟ
ticket inspector ทิคเก็ท-อินสเพคเทอ พนักงานตรวจตั๋ว
railway line เรลเวย์-ไลน์ รางรถไฟ
sleeper สลีพ’เพอะ ไม้หมอนรางรถไฟ
ballast แบล’เลิสทฺ หินโรยทางรถไฟ
signal ซิก’เนิล สัญญาณไฟ
level crossing เลฟเวิล-ครอสซิง แผงกั้นทางรถไฟ
milepost ไมลฺ’โพสทฺ หลักไมล์ (ตามข้างทาง)
ticket office ทิคเก็ท-ออฟฟิซฺ ห้องขายตั๋ว, ห้องจำหน่ายบัตร
ticket seller ทิคเก็ท-เซลเลอะ พนักงานขายตั๋ว
ticket machine ทิคเก็ท-มะชีน เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
fare แฟรฺ ค่าโดยสาร
passenger แพส’เซนเจอะ ผู้โดยสาร, คนเดินทาง
porter พอร์’เทอะ พนักงานขนกระเป๋า
luggage ลัก’เกจฺ กระเป๋าสัมภาระ, กระเป๋าเดินทาง
luggage trolley ลักเกจฺ-ทรอลลี รถเข็นสัมภาระ
buffer บัฟ’เฟอะ แป้นปะทะ

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 102

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้