คำศัพท์ สัตว์ป่า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ป่า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่า (Wildlife อ่านว่า ไวดฺ’ไลฟฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ป่า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่า (Wildlife อ่านว่า ไวดฺ’ไลฟฺ แปลว่า สัตว์ป่า)

คำศัพท์ สัตว์ป่า ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
anteater แอนทฺ’อีเทอะ ตัวกินมด
antelope แอน’ทิโลพ ละมั่ง (สัตว์จำพวกเขาเกลียว)
armadillo อาร์มะดิล’โล ตัวนิ่ม
baboon บาบูน ลิงบาบูน
badger แบค’เจอะ ตัวแบดเจอร์ (สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง)
bear แบร์ หมี
beaver บี’เวอะ ตัวบีเวอร์
bison ไบ’เซิน กระทิง, วัวกระทิง
bull บูล วัวตัวผู้, โค
camel แคม’เมิล อูฐ
centipede เซน’ทะพีด ตะขาบ
cheetah ชี’ทะ เสือชีตาร์
chipmunk ชิพมังคฺ ตัวชิปมังก์ (กระรอกขนาดเล็ก)
deer เดียร์ กวาง
earthworm เอิร์ธเวิร์ม ไส้เดือนดิน
elephant เอล’ละเฟินทฺ ช้าง
fox ฟอคซฺ สุนัขจิ้งจอก, หมาจิ้งจอก
gazelle กะเซล กาเซลล์
gibbon กิบ’เบิน ชะนี
giraffe จิราฟ ยีราฟ
gorilla กะริล’ละ กอริลลา (ลิงขนาดใหญ่)
hare แฮร์ กระต่ายป่า
hippopotamus ฮิพพะพอ’ทะมัส ฮิปโปโปเตมัส, ช้างน้ำ
hyena ไฮยี’นา หมาใน
jaguar จากัวร์ เสือจากัวร์
kangaroo แคงกะรู จิงโจ้
koala โคอาละ หมีโคอาลา
leopard เลพ’เพิร์ด เสือดาว
lion ไล’เอิน สิงโต, ราชสีห์
llama ลามะ ตัวลามะ (สัตว์เคี้ยวเอื้องขนปุย)
millipede มิล’ละพีด กิ้งกือ
moose มูส กวางมูส
orangutang ออแรงอุแทง ลิงอุรังอุตัง
panda แพน’ดะ หมีแพนด้า
panther แพนเธอะ เสือดำ
platypus แพลท’ทิพัส ตุ่นปากเป็ด
polar bear โพลาร์-แบร์ หมีขาว
porcupine พอร’คิวไพนฺ เม่น
raccoon แรคคูน ตัวแรคคูน
rhinoceros ไรโนเซอเริส แรด
serow เซโรวฺ เลียงผา
skunk สกังค์ ตัวสกังก์
slug สลัก ทาก, ตัวบุ้ง, ตัวทาก
snail สเนล หอยทาก
squirrel สเควอ’เริล กระรอก
tapir เท’เพอะ สมเสร็จ
tiger ไท’เกอะ เสือ, พยัคฆ์
wild boar ไวลดฺ-บอร์ หมูป่า
wildebeest วิลเดอบีสทฺ วิลเดอบีสต์
wolf วูลฟฺ หมาป่า
zebra ซี’บระ ม้าลาย

แชร์เลย