คำศัพท์ ชื่อแมลง แมง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อแมลง แมง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Insect อ่านว่า อิน’เซคทฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อแมลง แมง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Insect อ่านว่า อิน’เซคทฺ แปลว่า แมลง)

ชื่อแมง แมลง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
ant แอนทฺ มด
bedbug เบด’บัก ตัวเรือด, ตัวไร
bee บี ผึ้ง
beetle บี’เทิล ด้วง
butterfly บัทเทอร์ฟลาย ผีเสื้อ
carpenter bee คาร์เพนเทอะ-บี แมลงภู่
cicada ซิคาดะ จั๊กจั่น
cockroach คอค’โรชฺ แมลงสาบ
cricket คริค’คิท จิ้งหรีด
dragonfly แดรเกินฟลาย แมลงปอ
firefly ไฟเออร์ฟลาย หิ่งห้อย
flea ฟลี หมัด
fly ฟลาย แมลงวัน
fruit fly ฟรุท-ฟลาย แมลงหวี่
grasshopper กราส’ฮอพเพอะ ตั๊กแตน
ladybug เลดีบัก เต่าทอง
louse เลาซฺ เหา
mosquito มัสคี’โท ยุง
moth มอธ ผีเสื้อกลางคืน, ชีปะขาว
scorpion สคอร์’เพียน แมงป่อง
silkworm ซิลคฺ’เวิร์ม หนอนไหม, ตัวไหม
spider สไพ’เดอะ แมงมุม
termite เทอ’ไมทฺ ปลวก
tick ทิค เห็บ
wasp วอสพฺ ตัวต่อ
weevil วี’เวิล มอด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เกี่ยวกับแมง, แมลง

camouflage อ่านว่า แคม’มะฟลาจฺ แปลว่า พรางตัว, ซ่อนตัว, อำพราง
flit อ่านว่า ฟลิท แปลว่า โผ, โผบิน
sting อ่านว่า สติง แปลว่า ต่อย

แชร์เลย