คำศัพท์ โรงละครสัตว์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงละครสัตว์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Circus อ่านว่า เซอร์คัสฺ แปลว่า โรงละครสัตว์) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงละครสัตว์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Circus อ่านว่า เซอร์คัสฺ แปลว่า โรงละครสัตว์)

โรงละครสัตว์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
circus tent เซอ’คัส-เทนทฺ เต็นท์ละครสัตว์
spectator สเปคเทเทอร์ ผู้ชม
arena อะรี’นะ เวทีการแสดง
ringmaster ริงมาสเตอร์ หัวหน้าคณะละครสัตว์
spotlight สพอท’ไลทฺ ไฟส่องสว่าง (ที่มีแสงสว่างจ้ามาก)
rope โรพ เชือก
rope ladder โรพ-แลดเดอะ บันไดเชือก
tightrope performer ไททฺโรพ-เพอร์ฟอร์มเมอร์ นักไต่เชือก
trapeze artist เทรพีซ-อาร์ทิสทฺ นักแสดงห้อยโหน
safety net เซฟ’ที-เน็ท ตาข่ายรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุตกลงมา
unicycle ยู’นิไซเคิล จักรยานล้อเดียว
unicyclist ยูนิไซคลิสทฺ นักขี่จักรยานล้อเดียว
whip วิพ แส้ (เครื่องมือสำหรับเฆี่ยน, โบย)
hoop ฮูพ ห่วง
cage เคจฺ กรง
magician มะจิเชิน นักเล่นกล, นักมายากล, นักแสดงกล
top hat ท็อพฺ-แฮทฺ หมวกทรงสูง
juggler จัก’เกลอะ นักเล่นกลโยนของ
tamer เทมเมอร์ คนฝึกสัตว์
balancing act แบลเลินซิง-แอคทฺ การแสดงเลี้ยงตัว
knife thrower ไนฟฺ-โธรเวอร์ นักขว้างมีด, นักปามีด
circus rider เซอคัส-ไรเดอร์ นักขี่ม้าผาดโผน
acrobat แอค’โครแบท นักกายกรรม
somersault ซัมเมอร์ซอลทฺ ตีลังกา

แชร์เลย