คำศัพท์ หมวด โรงเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด โรงเรียน สถานศึกษา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (School อ่านว่า สคูลฺ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด โรงเรียน สถานศึกษา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (School อ่านว่า สคูลฺ แปลว่า โรงเรียน)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 ประเภทโรงเรียน ประเภทสถานศึกษา ภาษาอังกฤษ

ประเภทโรงเรียน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
preschool พรีสคูล โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน
nursery school เนิร์สเซอรี-สคูล โรงเรียนอนุบาล, ก่อนขึ้นชั้นอนุบาล
elementary school เอลละเมนทะรี-สคูล โรงเรียนประถมศึกษา
middle school มิดเดิล-สคูล โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
junior high school จูเนียร์-ไฮ-สคูล โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
high school ไฮ-สคูล โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
international school อินเอร์แนชเชินเนิล-สคูล โรงเรียนนานาชาติ
technical school เทคนิคเคิล-สคูล โรงเรียนเทคนิค, วิชาช่าง
adult school อะดัลทฺ-สคูล โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 สิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียน คน สิ่งของ และห้องต่างๆ

คำศัพท์ในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
art room อาร์ท-รูม ห้องศิลปะ
auditorium ออดิโท’เรียม หอประชุม, ห้องประชุม, ห้องบรรยาย
basketball court บาสเกทบอล-คอรทฺ สนามบาสเกตบอล
cafeteria แคฟ’ฟิเทียเรีย โรงอาหาร
classroom คลาสรูม ห้องเรียน
computer room คัมพิว’เทอะ-รูม ห้องคอมพิวเตอร์
conservatory คันเซอ’วะโทรี เรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้
flagpole แฟลกโพลฺ เสาธง, ไม้ที่ติดธง
guard booth การ์ด-บูธ ป้อมยาม
gymnasium จิมเน’เซียม โรงพลศึกษา, โรงกีฬา, โรงยิม
janitor แจน’นิเทอร์ ภารโรง, นักการ
language laboratory แลงเกว็จฺ-แลบระทอรี ห้องปฏิบัติการทางภาษา
library ไลบระรี ห้องสมุด
locker ลอค’เคอะ ตู้เก็บของ, ล็อกเกอร์
lunchbox ลันช์บ็อกซฺ กล่องอาหารกลางวัน
meeting room มีท’ทิง-รูม ห้องประชุม
music room มิว’ซิค-รูม ห้องดนตรี
national anthem แนชเชินเนิล-แอนเธิมฺ เพลงชาติ
national flag แนชเชินเนิล-แฟลกฺ ธงประจำชาติ, ธงชาติ
nursing room เนิร์สซิง-รูม ห้องพยาบาล
playground เพลย์กราวน์ดฺ สนามเด็กเล่น
podium โพ’เดียม แท่น, โพเดียม
principle พริน’ซะเพิล ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่
principle room พริน’ซะเพิล-รูม ห้องครูใหญ่, ห้องอาจารย์ใหญ่
school building สคูล-บิล’ดิง อาคารเรียน, ตึกเรียน
school bus สคูล-บัส รถโรงเรียน, รถรับ-ส่งนักเรียน
school director สคูล-ไดเรค’เทอะ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผอ.
school field สคูล-ฟีลดฺ สนามหญ้าโรงเรียน
science laboratory ไซเอินซฺ-แลบระทอรี ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
stage สเทจฺ เวที
stands สแตนด์สฺ อัฒจันทร์ (ที่นั่งแบบเป็นขั้นๆ)
student สทิว’เดินทฺ นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา
teacher ที’เชอะ ครู, อาจารย์, ผู้สอน
toilet ทอย’ลิท ห้องน้ำ, ห้องสุขา, ห้องส้วม
volleyball court วอล’ลีบอล-คอรทฺ สนามวอลเลย์บอล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3 คำศัพท์น่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
exhibition เอกซะบิช’เชิน นิทรรศการ, งานแสดง, งานมหกรรม
field trip ฟีลด์-ทริพฺ ทัศนศึกษา
friend เฟรนดฺ เพื่อน, มิตร, สหาย, เกลอ
friendship เฟรนดฺ’ชิพ มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน
hopscotch ฮ็อพฺสกอทชฺ การเล่นตั้งเต
pocket money พ็อคเกท-มันนี เงินค่าขนม, เงินติดตัว, เงินติดกระเป๋า
quarrel ควอ’เริล การทะเลาะ, การวิวาท
study สทัด’ดี การเรียน, การค้นคว้า

แชร์เลย