คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รถยนต์และรถบรรทุก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รถยนต์และรถบรรทุก Cars and Trucks คำศัพท์: bus คำแปล: รถประจำทาง / […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รถยนต์และรถบรรทุก

Cars and Trucks

คำศัพท์: bus
คำแปล: รถประจำทาง / รถเมล์

คำศัพท์: fire truck
คำแปล: รถดับเพลิง

คำศัพท์: four wheels drive
คำแปล: รถขับเคลื่อน 4 ล้อ

คำศัพท์: garbage truck
คำแปล: รถเก็บขยะ

คำศัพท์: jeep
คำแปล: รถจิ๊ป

คำศัพท์: heavy truck
คำแปล: รถบรรทุกขนาดใหญ่

คำศัพท์: limousine
คำแปล: รถหรูขนาดใหญ่

คำศัพท์: pickup truck
คำแปล: รถกระบะ

คำศัพท์: racing car
คำแปล: รถแข่ง

คำศัพท์: sports car
คำแปล: รถสปอร์ต

คำศัพท์: tanker
คำแปล: รถบรรทุกก๊าซหรือของเหลว

คำศัพท์: trailer
คำแปล: รถบรรทุกพ่วง

คำศัพท์: taxi
คำแปล: รถแท็กซี่

คำศัพท์: tuk tuk
คำแปล: รถตุ๊กตุ๊ก

แชร์เลย