คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทิศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทิศ Directions east = ทิศตะวันออก north = ทิศเหนือ northeast […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทิศ
Directions

east = ทิศตะวันออก
north = ทิศเหนือ
northeast = ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northwest = ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
south = ทิศใต้
southeast = ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southwest = ทิศตะวันตกเฉียงใต้
west = ทิศตะวันตก

แชร์เลย