สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร P

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร P 1.Paint the lily. แปลว่า :ทำเกินความจำเป็นอย่างเปล่าประโยชน์ 2. […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร P

1.Paint the lily.
แปลว่า :ทำเกินความจำเป็นอย่างเปล่าประโยชน์

2. Pardoning the bad is injuring the good.
แปลว่า :การให้อภัยคนเลวเท่ากับการทำร้ายคนดี

3. Penny wise, pound foolish.
แปลว่า :ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

4. People who live in glass house shouldn’t throw stones.
แปลว่า :ตัวเองมีข้อผิดพลาด ก็อย่าไปต่อว่าคนอื่น

5. Play ducks and drakes with one’s money.
แปลว่า :ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

6. Pleasant hours fly past.
แปลว่า :ช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปไว

7. Poor man’s words have little weight.
แปลว่า :คำพูดของคนจนไร้น้ำหนัก

8. Pour oil on the flames.
แปลว่า :เอาน้ำมันลาดลงในกองไฟ

9. Poverty is not a crime.
แปลว่า :ความยากจนไม่ใช่อาชญากรรม

10. Poverty is not a disgrace, but theft is a disgrace.
แปลว่า :ความยากจนไม่ใช่เรื่องน่าละอาย การลักเล็กขโมยน้อยต่างหากที่น่าละอาย

11. Poverty parteth fellowship.
แปลว่า :เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น

12. Poverty tries friends.
แปลว่า :ความยากจนทดสอบเพื่อนแท้

13. Practice makes perfect.
แปลว่า :ฝึกฝนบ่อย ๆ แล้วจะออกมาดี

14. Praise makes good men better and bad men worse.
แปลว่า :การเยินยอทำให้คนดีดีขึ้น ทำให้คนเลวเลวลง

15. Prevention is better than cure.
แปลว่า :กันไว้ดีกว่าแก้

16. Pride and grace dwell never in one place.
แปลว่า :ความยิ่งยโสกับความสุภาพยากที่จะอยู่ด้วยกันได้

17. Pride comes before a fall.
แปลว่า :ความยิ่งยโสนำไปสู่ความหายนะ

18. Procrastination is the thief of time.
แปลว่า :การผัดวันประกันพุ่งเป็นการขโมยเวลา

19. Promise is debt.
แปลว่า :คำสัญญาถือเป็นหนี้อย่างนึง

20. Promise little but do much.
แปลว่า :สัญญาให้น้อยลงมือทำให้มาก

21. Proverbs are short sentences drawn from long experience.
แปลว่า :สุภาษิตเป็นประโยคสั้นๆ ที่ได้มาจากประสบการณ์อันยาวนาน

22. Punctuality is the soul of business.
แปลว่า :การตรงต่อเวลาเป็นหัวใจของธุรกิจ

23. Put one’s head in the lion’s mouth.
แปลว่า :ตกที่นั่งลำบาก

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย