คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABURALY LESSON 7 Cultivate The farmer cultivated his land […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 7

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABURALY LESSON 7

Cultivate
The farmer cultivated his land to grow rice.

Vineyards
She works in the vineyards all day.

Increase
There will be a tax increase this year.

competition
There will be a lot of competition at the Olympic games.

Survey
The survey shows the opinions of people.

Attitude
His attitude was sympathetic toward the problem.

Entertainment
For entertainment I like to go the movies.

Conduct
Her conduct in school was not good.

Research
We must continue our research in order to find the answer.

Current
This is a current issue of the magazine.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.cultivate (v)
to improve or prepare land for raising crops; to form and refine by education
ความหมาย : ปรับปรุงหรือเตรียมดินเพื่อปลูกพืชพันธุ์ , วางระเบียบหรือขัดเกลาโดยการศึกษา
This plant is cultivated for its flowers.
แปลว่า : ต้นไม้นี้ปลูกเพื่อหวังดอก

2. Vineyards (v)
ground planted with cultivated grapevines.
ความหมาย : สวนองุ่น ,ไร่องุ่น
These vineyards belong to a millionnaire in Bologna.
แปลว่า : ไร่องุ่นนี้เป็นของมหาเศรษฐีคนหนึ่งแห่งโบโลญ

3. Increase (v.)
to make or become larger or greater
ความหมาย : ทำให้ใหญ่ขึ้น , หรือมากขึ้น
Man increases in wisdom with the increase of age.
แปลว่า : คนมีความลาดมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

4. Competition (n)
A vying with others for profits, prize or position; a contest of skills.
ความหมาย : การแข่งขันกับคนอื่นเพื่อหวังกำไร , รางวัลหรือตำแหน่ง การแข่งขันทางด้านทักษะ
There is a keen competition in the automobile industry
แปลว่า : มีการแข่งขันอย่างดุเดือดในอุตสาหกรรมรถยนต์

5. Survey (v.)
to examine or look at in a comprehensive way
ความหมาย : ตรวจสอบหรือดูอย่างลึกซึ้ง , สำรวจ
He surveyed the road.
แปลว่า : เขาสำรวจถนน

6. Attitude (n)
A posture or manner of carrying oneself indicative of mood or condition.
ความหมาย : การวางท่าหรืออาการในการวางตัวที่แสดงออกถึงอารมณ์หรือสภาพจิตใจหรือความรู้สึกนั้นเอง
A state of mind or feeling. don’t like his threatening attitude.
แปลว่า : ฉันไม่ชอบอากัปกริยาขู่เข็ญของเขาเลย

7. Entertainment (n)
The pleasure afforded by being entertained.
ความหมาย : ความสุข , ความพอใจ ที่ได้รับจากนักแสดง , การรับรอง ,ความบันเทิง
The moving picture is today the most popular form of entertainment.
แปลว่า : ในปัจจุบันนี้ ภาพยนต์เป็นรูปแบบความบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

8. Conduct (n)
The way a person acts, management, administration.
ความหมาย : วิธีที่บุคคลกระทำ , การจัดการ , การบริหาร
A King is responsible for the conduct of the state
แปลว่า : กษัตริย์จะต้องผิดชอบต่อการกระทำของรัฐ

9. Research (n)
Scholarly or scientific investigation or inquiry.
ความหมาย : การตรวจสอบ , หรือการสืบสวนในเชิงวิทยาศาสตร์หรือการประกอบไปด้วยความรู้
The most successful research requires teamwork.
แปลว่า : การวิจัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม

10. Current (adj )
belonging to the time now passing; now in progress.
ความหมาย : อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันที่กำลังผ่านไป , ขณะนี้
This is contrary to current opinion
แปลว่า : สิ่งนี้ตรงข้ามกับความคิดเห็นในปัจจุบัน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้