คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เวลาและฤดูกาล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เวลาและฤดูกาล Time and Season afternoon = เวลาบ่าย หลังเที่ยงวัน evening […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เวลาและฤดูกาล

Time and Season

afternoon = เวลาบ่าย หลังเที่ยงวัน
evening = เวลาเย็น
midnight = เวลาเที่ยงคืน
morning = เวลาเช้า
night = เวลากลางคืน
noon = เวลาเที่ยงวัน
autumn = ฤดูใบไม้ร่วง
cold season = ฤดูหนาว
fall season = ฤดูใบไม้ร่วง
hot season = ฤดูร้อน
rainy season = ฤดูฝน
spring = ฤดูใบไม้ผลิ
summer = ฤดูร้อน
winter = ฤดูหนาว

แชร์เลย