คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำกริยา สำคัญ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำกริยา (Verb)

act = แสดง, กระทำ

add = เพิ่มเข้าไป เติม บวก

answer = ตอบ (คำถาม)

apologize/apologise = ขอโทษ ขออภัย

ask = ถาม (คำถาม)

bend = โค้ง ก้ม

bite = กัด

break = หยุด ตี ทำลาย

bring = นำมา หยิบมา เอามา

brush = แปรงฟัน แปรงผม/ขน

build = สร้าง ก่อ

buy = ซื้อ

call = เรียกร้อง ไปเยี่ยม

can = สามารถ

care = เอาใจใส่ ระมัดระวัง

carry = นำไป แบก ถือ ยกไป ขนส่ง

catch = จับ ยึดไว้

chase = ไล่ตาม ไล่กวด

cheer = ส่งเสียงไชโย โห่ร้อง

choose = เลือก คัดสรร

clap = ปรบมือ ตีเบาๆ

clean = ทำความสะอาด

climb = ปีน ไต่ ตะกาย

close = ปิด จบ ยุติ

colour = ระบายสี

comb = หวี/สางผม

come = มา เข้ามา มาถึง

cook = ทำกับข้าว ปรุงอาหาร หุงต้ม

copy = ถ่ายสำเนา เลียนแบบ

count = นับ คำนวณ

cross = ข้าม ตัด สลับไขว้

cry = ร้องไห้ ร้องขอ

cycling = ถีบ/ปั่นจักรยาน

cut = ตัด หั่น ฟัน

dance = เต้นรำ ฟ้อนรำ

describe = บอก อธิบาย

design = ออกแบบ กำหนด

die = ตาย หมดอายุ สิ้นชีวิต

dig = ขุด ขุดค้นหา

discuss = อภิปราย ถก โต้ตอบ

dive = ดำน้ำ กระโดดน้ำ

divide = แบ่ง แบ่งออก แบ่งปัน

do = กระทำ ปฏิบัติ

draw = เขียนรูป ร่างภาพ ร่างภาพ

dream = ฝัน นึกฝัน เพ้อฝัน

drink = ดื่ม

drive = ขับ/ขี่รถยนต์ ผลักดัน ผลัก

drop = หย่อนลง หยก ลดลง

eat = กิน รับประทาน

exchange = แลกเปลี่ยน สับเปลี่ยน

exercise = ปฏิบัติ ฝึกฝน ลงกระทำ

fall = ตก ร่วง หล่น

feed = ป้อน ให้อาหาร

fill = เติมให้เต็ม บรรจุ

fight = ต่อสู้ ทะเลาะ

find = พบ ค้นพบ สืบหา

finish = เสร็จ สำเร็จ จบ สิ้นสุด

fix = ทำให้ติดแน่น ยึดไว้

freeze = เย็นจนแข็ง กลายเป็นน้ำแข็ง

fly = บิน เหาะ ล่องลอย (ในอากาศ)

forget = ลืม จำไม่ได้

get = ได้มา ได้รับ

get-up = ลุกขึ้น ลุกจากเตียง

give = ให้ มอบให้

go = ไป เคลื่อนไป

hang = แขวน ห้อย ยึดเหนี่ยว

hate = รังเกียจ ไม่ชอบ

have = มี ได้รับ เป็นเจ้าของ

hear = ได้ยิน ฟัง รับฟัง

help = ช่วยเหลือ สงเคราะห์

hide = ซ่อนเร้น ปิดบัง

hit = ตี ชก ต่อย ชน ฟัน

hold = ถือ จับ กำ คว้ำไว้

hop = กระโดด

ill = เจ็บ ป่วย ไม่สบาย

imagine = นึกเอาไว้ในใจ

introduce = แนะนำตัว นำเข้าสู่ กล่าวแนะนำ

join = เชื่อ ต่อ รวมเข้าด้วยกัน

joke = พูดเล่น พูดตลก

kick = เตะ ถีบ

kill = ฆ่า สังหาร ทำให้ตาย

kiss = จูบ จุมพิต

knock = เคาะ ตี ทุบ ชน

know = รู้ ทราบ เข้าใจ

laugh = หัวเราะ ขำ

learn = ศึกษา เรียนรู้ เรียนหนังสือ

lie = หมอบลง เอนลง

like = ชอบ ปรารถนา

live = มีชีวิตอยู่ ดำเนินชีวิต

look = มอง เห็น ดู เพ่ง

lose = เสีย แพ้

love = รัก ชอบมาก

make = ทำ สร้างขึ้น ทำให้เกิดขึ้น สร้างขึ้นมา

meet = พบ ประสบ ประชุม

mend = ซ่อมแซม แก้ไข

mix = ผสม นำมาปนกัน รวมกัน

move = เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

note = บันทึก จด สังเกต

occur = เกิดขึ้น ปรากฏขึ้น

open = เปิด กางออก

pass = ผ่านไป ข้าม แซง

pay = จ่าย ชำระ ชดเชยให้

pick = หยิบ จับ คัดสรร

pick-up = หยิบ/ยกขึ้นมา

play = เล่น แสดง บรรเลง

point = ชี้ เล็ง

prepare = ตระเตรียม เตรียมไว้

print = พิมพ์ ทำให้เกิดภาพ

put = วาง ใส่ จัดให้

queue = เข้าแถว

read = อ่าน/ดูหนังสือ

receive = รับ ได้รับ ได้มา

repair = ซ่อมแซม ปะ แก้ไข

repeat = พุดซ้ำ ทำซ้ำ พูดตาม

rescue = ช่วยเหลือ ช่วยให้รอด

ride = ขี่/ควบม้า

rise = ลุกขึ้น ลอยขึ้น ปรากฏขึ้น

roast = ปิ้ง ย่าง อบ ผิงไฟ

rock = โยก เขย่า ทำให้โคลงเคลง

run = วิ่ง วิ่งเล่น

say = พูด กล่าว บอก เล่า

see = เห็น มองเห็น

sell = ขาย จำหน่าย

send = ส่ง นำส่ง

sew = เย็บ เย็บผ้า ปะชุน

shake = เขย่า สั่น โยก

shout = ร้องตะโกน

show = แสดง เผยให้เห็น ทำให้ดู

shut = ปิด งับ พับเข้ามา

sing = ร้องเพลง ขับร้อง

sit = นั่ง ตั้งอยู่

skate = เล่นสเกต เลื่อนผ่านไป

ski = เล่นสกี เลื่อนไปบนหิมะ

skip = กระโดดเชือก กระโดดข้าม

sleep = นอนหลับ

smile = ยิ้มแย้ม ยิ้ม

speak = พูด คุย เจรจา กล่าว

spell = สะกด(คำ) เขียนสะกดคำ

stand = ยืน ตั้งอยู่ ตั้งตรง

start = เริ่มต้น ตั้งต้น

stop = หยุด ยุติ เลิก

study = ศึกษา เล่าเรียน

survey = สำรวจ ตรวจตรา

swallow = กลืนเข้าไปในท้อง

sweep = กวาด

swim = ว่ายน้ำ

swing = แกว่ง ไกว โล้ แขวน

take = หยิบ จับ เอามา

take off = ถอดออก ถอน ขจัดออกไป จากไป

tell = บอก เล่าให้ฟัง

teach = สั่งสอน

telephone = โทรศัพท์

think = คิด ไตร่ตรอง

throw = ขว้าง ปา โยน

tie = ผูก มัด รัดแน่น

train = ฝึกฝน ฝึกหัดฝึกซ้อม

travel = เดินทาง ท่องเที่ยว

turn = เลี้ยวหัน

turn on = เปิด(ไฟ)

turn off = ปิด(ไฟ)

type = พิมพ์ดีด

understand = เข้าใจ รู้

use = ใช้ ใช้ประโยชน์

view = มองดู สังเกต เห็น

visit = เยี่ยมเยือน ไปและแวะพัก

wait = คอย รอคอย

wake = ตื่น ปลุกให้ตื่น

walk = เดิน ก้าวย่าง

want = ต้องการ อยากได้

warn = เตือน ตักเตือน

wash = ทำความสะอาด ซักล้าง

watch = จ้อง มองดู เฝ้ามอง จับตามอง

wave = โบกมือเคลื่อนตัวเป็นลูกคลื่น

whisper = กระซิบ พูดเบาๆ

win = มีชัย เอาชนะ

write = เขียนหนังสือ แต่งหนังสือ

yawn = หาว อ้าปากกว้าง

zig zag = เดินเลี้ยวไป-มาวกวน คดเคี้ยว

zoom = เลื่อน ปรับภาพ เคลื่อนตัวด้วยความเร็ว

แชร์เลย