การใช้ alone กับ lonely ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ ตัวอย่างประโยค พร้อมแปล

alone or lonely? ลำพัง โดดเดี่ยว เปล่าเปลี่ยว เดียวดาย ภาษาอังกฤษใช้อย่างไร เรียนรู้ดูความแตกต่างระหว่าง alone กับ […]

alone or lonely?

ลำพัง โดดเดี่ยว เปล่าเปลี่ยว เดียวดาย ภาษาอังกฤษใช้อย่างไร เรียนรู้ดูความแตกต่างระหว่าง alone กับ lonely และการใช้ให้เหมาะสมกับประโยคสถานการณ์ต่างๆ

* การใช้ alone ในภาษาอังกฤษ

คำว่า alone เป็นทั้งคำคุณศัพท์ (adjective) และกริยาวิเศษณ์ (adverb) หมายความว่า ไม่มีใครอยู่ด้วย

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Do you live alone?[alone ประโยคนี้ เป็น adverb] แปลว่า คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่า

– She was alone when she heard the sad news.[alone ประโยคนี้ เป็น adjective] แปลว่า หล่อนอยู่คนเดียวเมื่อหล่อนได้ยินข่าวร้าย

– The chairman alone will decide.[alone ประโยคนี้ เป็น adverb] แปลว่า ท่านประธานจะตัดสินใจโดยลำพัง(คนเดียว)

ประธานพูดถึงหลายคน ก็ยังสามารถใช้ alone ได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Did they travel alone or did they take the children with them?[alone ประโยคนี้ เป็น adverb] แปลว่า พวกเขาไปเที่ยวกันตามลำพัง(มีแต่พวกเขาที่เราพูดถึง ไม่มีคนอื่น) หรือพวกเขาพาลูกๆ ไปด้วย

– At last, we‘re alone together.
ในที่สุด ก็มีลำพังเราสองคนด้วยกัน[= there are just the two of us here.]

* การใช้ lonely ในภาษาอังกฤษ

คำว่า lonely เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) หมายถึง โดดเดี่ยว, วังเวง, เหงา โดยรู้สึกเศร้า ไม่มีความสุข ไม่มีคนสนใจ โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียวเหมือน alone

*** เราเลือกที่จะอยู่คนเดียว (alone) แต่ไม่ได้เลือกที่จะเหงาเดียวดาย (lonely)
*** แม้ว่าจะมีผู้คนมากมาย ไม่ได้อยู่ alone แต่ถ้าไม่มีใครสนใจ ก็อาจ lonely ได้!

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Without her friends, it was a long and lonely journey.
แปลว่า ด้วยความที่หล่อนไม่มีเพื่อน มันช่างเป็นการเดินทางที่ยาวนานและอ้างว้าง

– She says she feels very lonely and depressed living in that big house.
แปลว่า หล่อนพูดว่ารู้สึกวังเวงและหดหู่มากที่อยู่บ้านหลังใหญ่นั่น

– He felt lonely and far from home.
แปลว่า เขารู้สึกเหงาและไกลบ้าน

** ข้อควรระวัง

ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ว่า จะไม่ใช้ lonely แบบกริยาวิเศษณ์ (adverb)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I prefer going to lunch alone.
แปลว่า ฉันชอบไปทานอาหารกลางวันคนเดียวมากกว่า
*ไม่พูดว่า I prefer going to lunch lonely.

แชร์เลย