แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

Home/แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ โดย อ.ต้นอมร (tonamorn)

สิ่งสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งคือ นอกจากผู้เรียนภาษาอังกฤษจะทำความเข้าใจกับเนื้อหาบทเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ แล้ว ผู้เรียนควรหมั่นฝึกฝนวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาด้วยการทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ สิ่งที่ได้เรียนมา ว่าตนเองเข้าใจเนื้อหาบทเรียนถูกต้องทั้งหมดแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ยิ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดที่มีเฉลยซึ่งสามารถอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ ได้เอง และทำให้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทเรียนนี้ อาจารย์ต้นอมร ได้ทำการรวบรวมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้เนื้อหาบทเรียนภาษาอังกฤษที่ตนเองได้เรียนไป จากเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี tonamorn.com เพื่อเป็นการตรวจวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเอง ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ของอาจารย์ต้นอมร (tonamorn) สามารถเข้าทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออนไลน์นี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถทราบผลคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษทันที

** สามารถเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี โดยอ่านบทเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดที่ >> เรียนภาษาอังกฤษ

 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออนไลน์ พร้อมเฉลย
แบบฝึกหัด การใช้ a และ an
แบบฝึกหัด การใช้ in on at
แบบฝึกหัด การใช้ some และ any
แบบฝึกหัด การใช้ much และ many
แบบฝึกหัด การใช้ there is และ there are
แบบฝึกหัด การใช้ do และ make
แบบฝึกหัด การใช้ still yet already
แบบฝึกหัด การใช้ a few และ a little
แบบฝึกหัด การใช้ this that these those
แบบฝึกหัด การใช้ no none any
แบบฝึกหัด การใช้ so such
แบบฝึกหัด การใช้ since และ for

 แนะนำ >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล
พื้นฐาน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

 กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บน facebook
 facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษเลย เพื่อนเพียบ!

 เพจเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี ความรู้แน่น (ใหม่) facebook.com/ajarn.tonamorn
 กดติดตาม facebook ส่วนตัว อาจารย์ ต้นอมร facebook.com/tonie.amorn

 IG – Instagram เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี instagram.com/ajtonamorn
 YouTube: ดูวิดิโอสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี ที่ www.youtube.com/user/tonamorn

แชร์เลย