เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง tonamorn.com สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเองในปัจจุบัน ถือว่ามีความสะดวกเพราะผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต และเรียนออฟไลน์จากหนังสือตำราเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ แต่ขั้นตอนวิธีกระบวนการเรียนที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจำเป็นจะต้องรู้คือ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจากอะไร เริ่มเรียนอย่างไร และฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ระดับการเรียนที่สูงขึ้นได้อย่างไร

ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ควรศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพื่อเรียนแล้วสามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ โดยเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นี้ได้จัดทำเนื้อหาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ต้องการสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในห้องเรียน ผู้ที่จะทำการสอบวัดระดับต่างๆ เช่นการสอบ TOEIC / TOEFL เป็นต้น ซึ่งบทเรียนภาษาอังกฤษในเว็บไซต์นี้มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาจารย์ต้นอมร ครูสอนภาษาอังกฤษผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองฟรี

การเรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถมองเห็นภาพตัวอย่างสถานการณ์ การใช้รูปประโยคต่างๆ ของภาษาอังกฤษในการใช้ในชีวิตจริง รวมไปถึงการเรียนและการสอบ ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะศึกษาบทสนทนาต่างๆ อย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะรูปประโยค ตัวอย่างประโยคต่างๆ และคําศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมถึงสำนวนภาษาอังกฤษประจำบท

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง TENSE (มีคลิป VDO)

เทนส์เบื้องต้น ที่ต้องรู้จัก >> present simple tense / past simple tense / future simple 

บทเรียนดีๆ สำหรับชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง พร้อมคำอ่าน คำแปล

เตรียมพบเนื้อหาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีด้วยตนเอง เช่น
เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนมักมองข้าม, เรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ และเพลง MP3, คำคมภาษาอังกฤษ, แจกข้อสอบภาษาอังกฤษ ฝึกทำเองให้เก่ง, ข้อสอบ TOEIC,ทำแบบทดสอบ ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย อธิบายอย่างละเอียด, ติวสอบโทอิค (TOEIC), คำศัพท์ toeic , แจกศัพท์ toeic pdf , ศัพท์ tu get , ศัพท์ toefl , ศัพท์ cu tep

 กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บน facebook
 facebook.com/groups/english.tonamorn คลิกขอเข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษเลย เพื่อนเพียบ!

 เพจเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี ความรู้แน่น facebook.com/ajtonamorn
 กดติดตาม facebook ส่วนตัว อาจารย์ ต้นอมร facebook.com/tonie.amorn

 YouTube: ดูวิดิโอสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี ที่ www.youtube.com/tonamorn
 IG – Instagram เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี instagram.com/ajtonamorn

ร่วมกันแบ่งปันความรู้สู่สังคม ด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษดีๆ โปรดช่วยกันแนะนำเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองฟรี tonamorn.com (โดย อ.ต้นอมร) และช่วยนำลิงค์เว็บ www.tonamorn.com ไปใส่ที่เว็บฯ ของคุณ เว็บโรงเรียน เว็บบริษัท หรือเว็บที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ เพื่อเว็บไซต์นี้จะได้อยู่ต่อไป และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดีๆ มอบสู่สังคมฟรีๆ ขอบคุณครับ

เรียนภาษาอังกฤษฟรีบนเฟซบุ๊ก

เริ่มเรียน >>  พื้นฐานภาษาอังกฤษ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน สิ่งจำเป็นสำหรับเรียนภาษาอังกฤษคือโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์หรือแกรมม่า (Grammar) บางครั้งเราอาจจะได้ยินชื่อเรียกว่า Structure อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้คือรูปแบบวิธีการนำคำต่างๆ มาจัดเรียงในประโยคอย่างเป็นขั้นตอน มีโครงสร้างระเบียบแบบแผน เพื่อจะได้สื่อความหมายอย่างถูกต้องตรงกันไม่ผิดพลาด

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (ดูทั้งหมด…)