เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเอง ฟรี2023-06-03T08:52:13+07:00

เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง tonamorn.com สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร ( อมร เชิงรุ่งโรจน์ )

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเองในปัจจุบัน ถือว่ามีความสะดวกเพราะผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต และเรียนออฟไลน์จากหนังสือตำราเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ แต่ขั้นตอนวิธีกระบวนการเรียนที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจำเป็นจะต้องรู้คือ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจากอะไร เริ่มเรียนอย่างไร และฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ระดับการเรียนที่สูงขึ้นได้อย่างไร

ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ควรศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพื่อเรียนแล้วสามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ โดยเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นี้ได้จัดทำเนื้อหาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ต้องการสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในห้องเรียน ผู้ที่จะทำการสอบวัดระดับต่างๆ เช่นการสอบ TOEIC / TOEFL เป็นต้น ซึ่งบทเรียนภาษาอังกฤษในเว็บไซต์นี้มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาจารย์ต้นอมร ครูสอนภาษาอังกฤษผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
สระ อักษร ภาษาอังกฤษ
แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ง่ายๆ พื้นฐาน
แคปชั่นอังกฤษ ความหมายดีๆ พร้อมแปล

พื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ คือต้องรู้จักกับตัวอักษรต่างๆ การทำหน้าที่ของตัวอักษรนั้นๆ ว่าเป็นสระ พยัญชนะ และมีการออกเสียงอย่างไร ประสมคำ สะกดคำอย่างไร เมื่อนำมาเป็นคำต่างๆ แล้วให้ความหมายว่าอะไร และเริ่มจากคำศัพท์ใกล้ตัว ที่จำเป็นจะต้องใช้บ่อยในชีวิตประวันวัน อย่างเช่นการนับเลข การเรียกชื่อวัน เดือน ต่างๆ ให้ถูกต้อง

Grammar (แกรมม่า) ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ คือสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ จะรู้ถึงวิธีการใช้คำและจัดเรียงคำได้อย่างถูกต้อง สามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

English Vocabulary คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นการเพิ่มความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หากรู้คำศัพท์ต่างๆ จำนวนมาก ก็สามารถช่วยให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรเริ่มจากการเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน แล้วจึงต่อยอดไปยังคำศัพท์ที่อยู่ระดับสูงขึ้นไป

ถาม-ตอบ ภาษาอังกฤษ

Grammar คือ2023-06-06T16:06:11+07:00

grammar อ่านว่า แกรมม่า คือ ไวยากรณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เข้าใจโครงสร้างประโยคต่างๆ

ฝึกภาษา

อาจารย์ต้นอมร ( อมร เชิงรุ่งโรจน์ ) สอนภาษาอังกฤษฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และให้ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ โดยผู้ที่นำผลงานไปอ้างอิง สามารถระบุได้ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

Amorn Cherngroongroj

ตัวอย่างการอ้างอิงแบบ APA 7th edition Citation ภาษาอังกฤษ

Cherngroongroj, A. (2020). English for Communication. Tonamorn. Retrieved November 1, 2022, from https://www.tonamorn.com/daily-english-conversation/

ตัวอย่างการอ้างอิงแบบ APA 7th edition Citation ภาษาไทย

อมร เชิงรุ่งโรจน์. (2565). ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. ต้นอมร. https://www.tonamorn.com/daily-english-conversation/

Go to Top