เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยตัวเอง ฟรี2021-11-25T15:48:36+07:00

เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง tonamorn.com สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตัวเองในปัจจุบัน ถือว่ามีความสะดวกเพราะผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต และเรียนออฟไลน์จากหนังสือตำราเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ แต่ขั้นตอนวิธีกระบวนการเรียนที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจำเป็นจะต้องรู้คือ เริ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจากอะไร เริ่มเรียนอย่างไร และฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่ระดับการเรียนที่สูงขึ้นได้อย่างไร

ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ควรศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เพื่อเรียนแล้วสามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ โดยเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นี้ได้จัดทำเนื้อหาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ต้องการสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช้ในห้องเรียน ผู้ที่จะทำการสอบวัดระดับต่างๆ เช่นการสอบ TOEIC / TOEFL เป็นต้น ซึ่งบทเรียนภาษาอังกฤษในเว็บไซต์นี้มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาจารย์ต้นอมร ครูสอนภาษาอังกฤษผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ทำแบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
สระ อักษร ภาษาอังกฤษ
แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ง่ายๆ พื้นฐาน
แคปชั่นอังกฤษ ความหมายดีๆ พร้อมแปล
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ต้องรู้อะไรบ้าง ต้องเริ่มจากอะไร ?

พื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในการเรียนภาษาอังกฤษ คือต้องรู้จักกับตัวอักษรต่างๆ การทำหน้าที่ของตัวอักษรนั้นๆ ว่าเป็นสระ พยัญชนะ และมีการออกเสียงอย่างไร ประสมคำ สะกดคำอย่างไร เมื่อนำมาเป็นคำต่างๆ แล้วให้ความหมายว่าอะไร และเริ่มจากคำศัพท์ใกล้ตัว ที่จำเป็นจะต้องใช้บ่อยในชีวิตประวันวัน อย่างเช่นการนับเลข การเรียกชื่อวัน เดือน ต่างๆ ให้ถูกต้อง

Grammar (แกรมม่า) ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ คือสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ จะรู้ถึงวิธีการใช้คำและจัดเรียงคำได้อย่างถูกต้อง สามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

English Vocabulary คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นการเพิ่มความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หากรู้คำศัพท์ต่างๆ จำนวนมาก ก็สามารถช่วยให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรเริ่มจากการเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน แล้วจึงต่อยอดไปยังคำศัพท์ที่อยู่ระดับสูงขึ้นไป

ถาม-ตอบ ภาษาอังกฤษ

Grammar คือ2020-05-29T10:47:38+07:00

grammar อ่านว่า แกรมม่า คือ ไวยากรณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เข้าใจโครงสร้างประโยคต่างๆ

ฝึกภาษาอังกฤษ

Go to Top