ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Grammar (แกรมม่า) ครบถ้วนที่สุด! เข้าใจง่าย!

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

สรุปหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทุกหัวข้อ ครอบคลุมการใช้งาน

Grammar (แกรมม่า) หรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการอ่านเขียน และฟังพูดภาษาอังกฤษ ดังนั้นความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักการ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อจะได้ตีความ และเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษต่างๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งสิ้น บทเรียนภาษาอังกฤษบทนี้ นำเสนอ grammar หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน เนื้อหาบทเรียนต่างๆ ที่ผู้เรียนภาษาควรรู้ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน และต่อยอดไปจนสู่ระดับที่สูงขึ้นไปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่นำเสนอในบทเรียนนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคน ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในระดับชั้นใด หรือเป็นวัยทำงาน และแม้แต่ผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถเลือกบทเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ต้องการฝึกฝนด้วยตัวเอง ได้จากรายการบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่รวบรวมไว้ให้ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านไปทีละหัวข้อให้ครบนะครับ (กดแชร์ไว้ที่เฟซบุ๊กได้เลย จะได้เข้ามาอ่านอย่างต่อเนื่องครับ เพราะเนื้อหาครบถ้วน จึงมีบทเรียนค่อนข้างเยอะ)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 ที่ต้องรู้ (ลองคลิก >> Google แล้วพิมพ์ “คำศัพท์ อ.ต้นอมร”)

 พื้นฐานภาษาอังกฤษ สิ่งที่ควรรู้ เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 Parts of speech เรียนรู้ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำ มาอยู่ในประโยคได้อย่างไร มีวิธีการจัดเรียงคำให้ถูกตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างไร

 คำนาม (Nouns) การแบ่งประเภทการเรียกสิ่งต่างๆ ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 คำกริยา (Verbs) แสดงการเคลื่อนไหว ซึ่งแบ่งเป็นแบบต่างๆ ตามหลักแกรมม่าภาษาอังกฤษ ต่างจากภาษาไทย

 การใช้ a, an, the นำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษ สิ่งจำเป็นในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 Personal Pronoun สรรพนาม บุรุษที่ 1, 2, 3 สำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้คำกริยา

 การเติม s, es ท้ายคำกริยา และคำนาม ตามกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 การเติม ing ท้ายคำกริยา

 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ ตามจุดประสงค์ในการสื่อความหมาย

 แต่งประโยคภาษาอังกฤษ ต้องรู้ประเภทของประโยค

 Sentence Types ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ

 Phrase (วลี) มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง

 สรุปการใช้ Quantifier ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 Tense ทั้ง 12 แบบ ตามโครงสร้างหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 Actice Voice และ Passive Voice หลักแกรมม่าเพื่อบอกว่าประธานทำ หรือว่าประธานถูกทำ

 Infinitive และ Gerund ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการใช้กริยา

 การเติม ed และ ing (Participles) ถ้าใช้ผิด จะทำให้สื่อความหมายภาษาอังกฤษผิดได้

 Direct และ Indirect Speech การถอดคำพูดตามกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 Conditional Sentences การใช้ If clause ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ การพูดว่า ถ้า…

 การใช้ Interjection (คําอุทาน) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการอุทาน

 การใช้ that เชื่อมประโยคภาษาอังกฤษ (ขยายรายละเอียด)

 การใช้ which ในประโยคภาษาอังกฤษ

 การใช้ Subjunctive ประโยคแสดงความต้องการ

 การใช้ this that these those ให้ถูกตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 No กับ Not ใช้ต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไรให้ถูกแกรมม่าภาษาอังกฤษ

 การใช้ must และ have to ความแตกต่างที่แฝงไว้ในความหมาย

 Do กับ Make ต่างกันอย่างไร บางครั้งในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก็ใช้แทนกันไม่ได้

 การใช้ Question Tags ในประโยคภาษาอังกฤษ

 การใช้ Question Words ในประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

 การใช้ good กับ well แปลว่า “ดี” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน

 Since กับ For การบอกจุดเริ่มต้น และระยะเวลา ให้ถูกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

 การใช้ much และ many ไวยากรณ์พื้นฐานที่มักสับสนบ่อยๆ

 การใช้ some และ any หลัก grammar ที่ต้องรู้

 การใช้ a few / a little ไวยากรณ์ที่ต้องใส่ใจรายละเอียด

ดูบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด คลิก >> ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar)

เมื่อเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้ว ไปเรียนหัวข้อด้านล่างนี้ต่อเลยนะครับ

 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกฝนความชำนาญในการใช้ Grammar

 บทสนทนาภาษาอังกฤษ มีให้อ่านเยอะมาก หลากหลายสถานการณ์