ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน เขียนอย่างไร

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ หมู่ อำเภอ ตำบล ฯลฯ เขียนอย่างไร

การเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ บทเรียนนี้ จะพูดถึงการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษมักมีปัญหาในการเขียนที่อยู่ประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนคำว่า ซอย เขต ตำบล อำเภอ หมู่ ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือว่าจะใช้คำทับศัพท์ก็ได้ สำหรับคำจำพวกตรอกซอกซอย แต่ชื่อของถนนหรือพื้นที่ บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องใช้การถอดอักษร จากภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทเรียน  สระ-อักษรภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ แบบแปลความหมาย […]

เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมาย อีเมล Email ภาษาอังกฤษ แบบทางการ แบบไม่ทางการ โอกาสต่างๆ

การเขียนจดหมายและอีเมล บทเรียนนี้มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียนจดหมายและอีเมล (Email) ในโอกาสต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ศึกษาเรียนรู้ครับ การเขียนจดหมายและอีเมล (Email) แบบไม่เป็นทางการ สามารถขึ้นต้นจดหมายโดยใช้คำว่า Dear และต่อด้วยชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง แล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,) ตัวอย่างเช่น Dear Tony, สวัสดีโทนี่ และอาจเกริ่นขึ้นต้นจดหมายและอีเมลด้วยวลีภาษาอังกฤษดังตัวอย่างนี้ Thanks for your … = ขอบคุณสำหรับ…ของคุณ … […]

ตัวย่อ อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ ข่าว

ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในพาดหัวข่าว

ตัวย่อภาษาอังกฤษในพาดหัวข่าว ในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ (headlines) ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะพบเจอตัวย่อ (Acronyms) ปรากฏอยู่บนพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นที่จะต้องรู้ตัวย่อหรือคำย่อนั้นๆ ว่าย่อมาจากอะไร คืออะไร แปลว่าอะไร เพื่อที่จะเข้าใจความหมายและสาระสำคัญของบทความภาษาอังกฤษหรือเนื้อข่าวที่อ่าน ตัวย่อภาษาอังกฤษที่มักพบบ่อย ในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษบนหนังสือพิมพ์ AFTA ย่อมาจาก Asean free trade area หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน AIDS ย่อมาจาก Acquired immune […]

การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อโน้มน้าว

การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อโน้มน้าวใจ

การเขียนภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ (persuasion) ในบทเรียนภาษาอังกฤษนี้ เราจะมาลองฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจผู้อ่านกันดูนะครับ โดยจะมีโครงสร้างประโยคที่หลากหลาย แต่เราจะมาเน้นการเรียนให้เกิดแนวคิดวิธีการในภาพรวม เพื่อที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานเขียนภาษาอังกฤษหลายๆ ประเภทครับ 1. การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอันทรงพลัง ถ้าลองสังเกตดีๆ กลุ่มคำศัพท์บางกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะมีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่ระดับความเข้มข้นของคำไม่เท่ากัน เช่นคำว่า good แปลว่าดี แต่คำว่า excellent จะแปลว่าดีเยี่ยมแบบสุดยอดไปเลย ในที่นี้เราจะสังเกตได้ว่าคำว่า excellent เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายยิ่งใหญ่กว่าคำว่า good […]

ลางาน ภาษาอังกฤษ ประโยคต่างๆ

รวมประโยคเขียนอีเมล ภาษาอังกฤษ จดหมายลาหยุด ลาคลอด ลากิจ ลาป่วย

ประโยคที่น่าสนใจ สำหรับการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจ ตอนที่ 2 หากไม่กล้าเขียนเองเพราะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กลัวว่าถ้าเขียนเองจะผิดแกรมม่าไวยากรณ์ ก็สามารถมาดูประโยคสำเร็จรูปที่จำเป็นจะต้องได้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ติดต่อสื่อสารธุรกิจครับ และถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนฟรีได้บนเว็บ tonamorn.com นี้ ตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ จนถึงระดับสูง โดยไปที่หน้าสารบัญบทเรียน คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี << แล้วเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ ฟรีๆ […]

เขียนประวัติย่อ Resume ภาษาอังกฤษ

การเขียน resume ภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติส่วนตัว ตัวอย่างประโยค คำศัพท์

คนส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นการสมัครงาน และการเขียน resume ภาษาอังกฤษ (ประวัติย่อหรือประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ) แนบเอกสารตอนสมัครงานก็คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้จะพูดถึง Résumé (a short statement of the important details of something) ตัวอย่างการเขียน Résumé (เรซูเม่) ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษแบบย่อ แนวคิดการเขียน resume ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งาน พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เรามารู้จักกับส่วนต่างๆ ที่ควรมี […]

อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคสำเร็จรูป

การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค

สอนภาษาอังกฤษเรื่องการเขียนอีเมล (email) เป็นภาษาอังกฤษ บทเรียนภาษาอังกฤษบทนี้ อ.ต้นอมร รวบรวมประโยคที่จำเป็นต้องใช้ แต่ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจไม่กล้าเขียน email เองเพราะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กลัวว่าถ้าเขียนอีเมลเองจะผิดแกรมม่าไวยากรณ์ ก็สามารถมาดูประโยคสำเร็จรูปที่จำเป็นจะต้องได้ใช้ในการเขียนอีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ติดต่อสื่อสารธุรกิจครับ และถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีได้โดยคลิก >> สอนภาษาอังกฤษฟรี โดยเว็บ tonamorn.com สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ จนถึงระดับสูง ครบถ้วนทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ฟรี มีการเพิ่มบทเรียนภาษาอังกฤษใหม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับ ถ้าเข้ามาเรื่อยๆ […]