การใช้ quite และ rather ข้อแตกต่าง ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ quite และ rather *** การใช้ quite ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถใช้ quite […]

การใช้ quite และ rather

*** การใช้ quite ในภาษาอังกฤษ
ผู้เรียนสามารถใช้ quite เพื่อบอกปริมาณ โดยให้ความหมายว่า ค่อนข้าง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– It’s quite cold. You’d better wear your coat.
แปลว่า อากาศค่อนข้างหนาว คุณใส่เสื้อโค้ทจะดีกว่านะ

– Mario lives quite near me, so we see each other quite often.
แปลว่า มาริโอ้อาศัยอยู่ค่อนข้างใกล้ฉัน ดังนั้นเราจึงเจอกันค่อนข้างบ่อย

– Ajarn TonAmorn’s quite famous.
แปลว่า อาจารย์ต้นอมร ค่อนข้างมีชื่อเสียง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
better (เบท’เทอะ) ดีกว่า, ดีขึ้น
coat (โคท) เสื้อคลุม, เสื้อนอก
famous (เฟม’มัส) มีชื่อเสียง, โด่งดัง

ผู้เรียนสามารถวาง quite ในตำแหน่งด้านหน้า a/an เช่น

– It’s quite a difficult job.
– There’s quite a lot of traffic today but yesterday was even busier.
– Quite an old building.

ผู้เรียนสามารถใช้ quite แล้วตามด้วยคำนามเลย โดยไม่มีคำคุณศัพท์ (adjective) นำหน้าคำนามก็ได้ เช่น

– We didn’t expect to see her. It was quite a surprise.
แปลว่า เราไม่คาดว่าจะเจอเธอ มันช่างเป็นเรื่องที่(ค่อนข้าง)น่าแปลกใจเลยทีเดียว

ผู้เรียนสามารถใช้คำว่า quite กับคำกริยา (verb) บางตัวได้ โดยเฉพาะกริยา like และ enjoy ซึ่งแปลว่า ชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I quite like football but it’s not my favourite sport.
แปลว่า ฉันค่อนข้างชอบฟุตบอล แต่มันไม่ได้เป็นกีฬาโปรดของฉัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
expect (อิคซฺเพคทฺ’) คาดหมาย, คาดว่า
surprise (เซอไพรซ’) ทำให้ประหลาดใจ, รู้สึกประหลาดใจ
favourite (เฟ’เวอริท) คนโปรด, ของโปรด

บางครั้ง คำว่า quite ก็หมายถึง อย่างมาก ได้ด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I quite agree with you.
แปลว่า ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง

– He is quite different from what I expected.
แปลว่า เขาต่างไปจากที่ฉันคิดไว้มากทีเดียว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
agree (อะกรี’) ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย
different (ดิฟ’เฟอเรินทฺ) แตกต่างกัน

*** การใช้ rather ในภาษาอังกฤษ

คำว่า rather มีลักษณะคล้ายกับคำว่า quite แต่มักจะใช้กับคำที่ใช้ความหมายเชิงลบ หรือให้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะพอใจนัก เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– It’s rather cold.
แปลว่า อากาศค่อนข้างหนาว[ซึ่งถ้าผู้พูด พูดโดยใช้คำว่า rather แสดงว่าผู้พูดไม่ค่อยชอบอากาศหนาว ลองเปรียบเทียบกับตัวอย่างการใช้ quite ด้านบน]

– It’s rather a long way to walk.
แปลว่า ค่อนข้างไกลที่จะเดิน[แสดงว่าผู้พูด ไม่ชอบเดินไกลๆ]

ตัวอย่างประโยคเปรียบเทียบ quite และ rather ในภาษาอังกฤษ

– He’s quite intelligent but rather lazy.
แปลว่า เขาฉลาดเลยทีเดียวล่ะ แต่ค่อนข้างจะขี้เกียจ[ใช้ quite กับความหมายเชิงบวก และใช้ rather กับความหมายเชิงลบ]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
intelligent (อินเทล’ลิเจินทฺ) ฉลาด, มีไหวพริบดี
lazy (เล’ซิ) เกียจคร้าน, เฉื่อยชา

แต่ถ้าผู้เรียนใช้ rather กับความหมายเชิงบวก หรือเรื่องที่ดี นั่นจะให้ความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นเรื่องผิดปกติ น่าประหลาด หรือเกินคาดคิด เช่น

– These apples are rather nice. Where did you get them?
แปลว่า แอปเปิ้ลพวกนี้สุดยอดไปเลย คุณไปเอามาจากไหนเนี่ย

ผู้เรียนสามารถวาง rather ในตำแหน่งด้านหน้า หรือหลัง a/an ก็ได้ เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– That’s rather a difficult book
– It is a rather grey, colourless city, with few interesting sights or historical monuments.

แชร์เลย