Compound Nouns (คำนามประสม) คืออะไร ใช้อย่างไร ตัวอย่าง

Compound Nouns คำนามประสม วิธีการสร้างคำนามประสม หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Compound Noun สามารถทำได้หลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1. […]

Compound Nouns คำนามประสม

วิธีการสร้างคำนามประสม หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Compound Noun สามารถทำได้หลายวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ใช้โครงสร้าง noun + noun

คือการใช้คำนาม ให้ทำหน้าที่ไปขยายคำนามอีกตัว โดยคำนามที่นำมาขยายจะต้องอยู่ในรูปคำนามเอกพจน์ เช่น

window pane บานหน้าต่าง
name list รายชื่อ
kitchen table โต๊ะทำครัว
petrol station สถานีบริการน้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน
bus stop ป้ายรถโดยสารประจำทาง, ป้ายรถเมล์
road accident อุบัติเหตุบนท้องถนน
service apartment อพาร์ทเม้นท์แบบให้เช่า (ส่วนใหญ่มาเช่าเป็นรายเดือน)
fish tank ตู้ปลา
elementary school โรงเรียนระดับประถมศึกษา
printer cartridge ตลับหมึกเครื่องพิมพ์

2. ใช้โครงสร้าง noun + gerund

โดยเราจะนำคำนามวางไว้ข้างหน้า gerund เพื่อขยายความเพิ่มเติม ว่าสิ่งที่ทำนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร ตัวอย่างเช่น

dry-cleaning การซักแห้ง
coal- mining การทำเหมืองถ่านหิน
weight-lifting การยกน้ำหนัก
bird-watching การดูนก
public speaking การพูดในที่สาธารณะ

3. ใช้โครงสร้าง gerund + noun

เราจะนำ gerund วางไว้ข้างหน้าคำนาม เพื่อขยายความลักษณะของคำนามนั้น หรือชี้ถึงวัตถุประสงค์ เช่น

developing country ประเทศกำลังพัฒนา
driving license ใบขับขี่
shopping list รายการซื้อของ
swimming pool สระว่ายน้ำ
sleeping pill ยานอนหลับ
housing estate บ้านจัดสรร
waiting room ห้องพักรับรอง
washing machine เครื่องซักผ้า

แชร์เลย