คำศัพท์บอกอารมณ์ ความรู้สึก ภาษาอังกฤษ สะกด คำอ่าน คำแปล มากกว่า 100 คำ

Vocabulary : คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Emotion (อิโม-ฌัน) อารมณ์ ความรู้สึก ที่ควรรู้ เพื่อใช้สื่อสารบอกอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างเข้าใจ […]

อารมณ์ ภาษาอังกฤษ

Vocabulary : คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ Emotion (อิโม-ฌัน) อารมณ์ ความรู้สึก ที่ควรรู้ เพื่อใช้สื่อสารบอกอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างเข้าใจ ชัดเจน และตรงประเด็น ตรงความรู้สึกมากขึ้นครับ

หมวดนี้ เรียงตามตัวอักษรให้อีกทีครับ

A
afraid (อัฟเรด-) = เกรงกลัว, หวาดหวั่น
agitated (แอจ-อิเททิด) = ตื่นเต้น, กระวนกระวาย
alarmed (อะลามด-) = ตื่นตระหนก
angry (แอง-กริ) = โกรธ, โมโห
antsy (แอ๊น-ซี) = ประหม่า, วิตกกังวล
anxious (แอง-ฌัซ) = ร้อนใจ, กระวนกระวายใจ
apprehensive (แอพริเฮน-ซิฝ) = เกรงกลัว, หวาดหวั่น
ashamed (อะเฌมด-) = ละอายใจ
awful (ออ-ฟุล) = น่ากลัว, น่ายำเกรง
awkward (ออค-เวิด) = เชื่องช้า, อึกอัก

B
bashful (แบฌ-ฟุล) = อาย, เขิน
bewildered (บิวิ๊ล-เดิรด) = เลิกลั่ก, สับสน
bitter (บีท-เทอะ) = ขมขื่น
bored (บอร-ด) = เบื่อ
brave (บเรฝ) = กล้าหาญ

C
calm (คาม) = สงบ, ใจเย็น
caring (แค๊-ริ่ง) = เอาใจใส่, เป็นห่วง
cautious (คอ-ฌัซ) = รอบคอบ, ระมัดระวัง
cheerful (เชีย-ฟุล) = ร่าเริง, เบิกบาน
comfortable (คัมฟ-ถะเบิล) = สบาย, สุขสบาย
concerned (ค็อนเซินด-) = กังวล, เป็นห่วง
confident (คอน-ฟิเด็นท) = มั่นใจ, เชื่อมั่น
confused (ค็อนฟยูสด-) = สับสน, งงงวย
content (ค็อนเทนท-) = อิ่มอกอิ่มใจ
critical (ครีท-อิแค็ล) = ตึงเครียด
cross (คร็อซ) = โกรธ, ฉุนเฉียว
curious (คยู-เรียซ) = อยากรู้อยากเห็น
cynical (ซีน-อิแค็ล) = ดูถูก, เหยียดหยาม, เยาะเย้ย

D
depressed (ดิพเรซท-) = หดหู่, เศร้าซึม, ไม่เบิกบาน
delighted (ดีไล๊ท-ถึ่ด) = สุขใจ, ปิติยินดี
disappointed (ดิแซ็พพอยน-ทิด) = ผิดหวัง
discouraged (ดิสเก๊อะเรจช) = ท้อใจ
disgusted (ดิซกัซ-ทิด) = รังเกียจ
distressed (ดิซทเรซท-) = คับอกคับใจ
disturbed (ดิส-เทิรบด) = กระวนกระวายใจ
down (เดาน) = เศร้าใจ

E
eager (อี-เกอะ) = กระตือรือร้น, ทะเยอทะยาน
edgy (เอจ-อิ) = หงุดหงิด
embarrassed (เอ็มแบ-แร็ซท) = เขินอาย, ขวยเขิน
encouraged (เอ็น-คอเรจด) = มีกำลังใจ
enraged (เอ็นเรจด) = เกรี้ยวกราด
enthused (เอ็นธยูสด) = กระตือรือร้น
exasperated (เอ็กแสซ-เพอะเรทด) = ฉุนเฉียว
excited (เอ็คไซทด) = ตื่นเต้น
exhausted (เอ็กสอซทด) = เมื่อยล้า

F
fatigued (ฟะทีกด-) = เหน็ดเหนื่อย, เพลีย, ล้า
fearful (เฟีย-ฟุล) = หวั่นเกรง
fidgety (ฟีจ-เอะทิ) = หงุดหงิด
frightened (ไฟรท-อึ่นด) = ตกใจ
frustrated (ฟรัซทเรท-อิด) = สิ้นหวัง
funny (ฟัน-นิ) = ตลก, สนุกสนาน
furious (ฟยู-เรียซ) = กราดเกรี้ยว

G
gloomy (กลูม-อิ) = เศร้าใจ
greedy (กรีด-อิ) = โลภ, ละโมบ
grouchy (เกร๊า-ฌิ) = หงุดหงิด
guilty (กีล-ทิ) = รู้สึกผิด

H
happy (แฮพ-พิ) = สุขใจ
hassled (แฮซ-เซิล) = รบกวน
hateful (เฮท-ฟุล) = น่ารังเกียจ
helpless (เฮลพ-เล็ซ) = หมดหนทาง
hesitant (เฮส-อิ-แท็นท) = ลังเล
hopeful (โฮพ-ฟุล) = เต็มไปด้วยความหวัง
horrible (ฮ๊อ-เรอะเบิ่ล) = น่าขนลุก
hostile (ฮอซ-ทิล) = ไม่เป็นมิตร
hurt (เฮิท) = ช้ำใจ
hysterical (ฮิซเท-ริแค็ล) = รบกวน

I
impatient (อิมเพ-เฌ็นท) = กระวนกระวาย
indifferent (อินดีฟ-เฟอะเร็นท) = ไม่แยแส, ไม่ไยดี
inferior (อินเฟีย-เรียะ) = น้อยหน้า, ด้อย
insecure (อินซิคยูร-) = ไม่มั่นคง
intense (อินเทนซ-) = รุนแรง
irate (ไอเรท-) = โกรธ, แค้น
irked (เอริคด) = น่ารำคาญ
irritated (อี-ริเททด) = ขุ่นเคือง

J
jealous (เจล-อัซ) = อิจฉา
jittery (จิ๊ทะหริ่) = กระวนกระวายใจ
joyous (จอย-อัซ) = ครื้นเครง

L
lazy (เล-ซิ่) = เกียจคร้าน
leery (เลีย-ริ) = โกง
lonely (โลน-ลิ) = โดดเดี่ยว
loved (ลัฝด) = รักใคร่
loving (ลัฝ-อิง) = ซึ่งรักใคร่

M
mad (แม็ด) = คลั่ง
mean (มีน) = ใจแคบ
mischievous (มีซ-ชิฝัซ) = ร้าย
miserable (มีซ-ซรเบิ่ล) = ห่อเหี่ยว
moody (มูด-อิ) = หงุดหงิด

N
nervous (เนอ-ฝัซ) = หวาดกลัว
nice (ไนซ) = น่าคบหา
numb (นัม) = มึนงง
overwhelmed (โอเฝอะฮเวลม-ด) = ล้นหลาม

P
panicky (แพน-อิคิ) = เสียขวัญ
patient (เพ-เฌ็นท) = ใจเย็น
pessimistic (เพซิ-มีซ-ทิค) = มองโลกในแง่ร้าย
pleased (พลีสด) = ยินดี
proud (พเราด) = ภาคภูมิใจ
puzzled (พัซเซิลด) = งงงวย

Q
queasy (ควี-สิ) = ไม่สบายใจ

R
reluctant (ริลัค-แท็นท) = กระอึกกระอัก
resentful (ริเสนท-ฟุล) = ขุ่นเคือง
restless (เรซท-เล็ซ) = ร้อนใจ
ridiculous (ริดีค-อิวลัซ) = น่าขัน
riled (ไรลด) = ระคายเคือง, ขุ่นเคือง

S
sad (แซ็ด) = เศร้าใจ
safe (เซฟ) = ปลอดภัย
scared (ซแคด) = หวาดหลัว
secure (ซิคยูร-) = มั่นคง, ปลอดภัย
sensitive (เซน-ซิทิฝ) = ใจน้อย
shaky (เฌค-อิ) = สั่นคลอน
shocked (ฌ็อค) = ผวา
shy (ไฌ) = เขินอาย
silly (ซีล-ลิ) = โง่เขลา
sleepy (ซลีพ-อิ) = งัวเงีย, ง่วงเหงา
sorry (ซอ-ริ) = อเสียใจ
stressed (ซทเร็ซด) = เครียด
surprised (เซิพไรส-ด) = ประหลาดใจ
suspicious (ซัซพิฌ-อัซ) = ไม่ไว้วางใจ
sympathetic (ซิมพะเธท-อิค) = เห็นใจ

T
terrified (เท-ริไฟด) = หวั่นกลัว
tired (ไทรด) = เหนื่อย
troubled (ทรั๊บเบิ่ลด) = เป็นทุกข์

U
uncomfortable (อัน-คอมฟถะเบิ่ล) = อึดอัด
unsafe (อัน-เซฟ) = ไม่ปลอดภัย
unsettled (อัน-เซทึ่ลด) = หลักลอย
upset (อัพ-เซ็ฑ) = อารมณ์เสีย, เสียใจ

V
vicious (ฝีฌ-อัซ) = ร้ายกาจ
victorious (ฝีค-โทะเรียซ) = มีชัย

W
warm (วอม) = อบอุ่น
weary (เวีย-ริ) = เหนื่อย, เมื่อยล้า
wonderful (วัน-เดอะฟุล) = มหัศจรรย์
worried (วอร-อิด) = กระวนกระวายใจ

X
excited (เอ็คไซท-อิด) = ตื่นเต้น
exhausted (เอ็กสอซ-ทิด) = หมดกำลัง

แชร์เลย