เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ เลือกใช้ AM PM อย่างไร การใช้ Quarter Past To ตัวอย่างประโยค

การบอกเวลา เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

TellingTimeEnglishConversationVocabularyAmPm
ในภาษาอังกฤษ โดยปกติจะใช้การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง
ส่วนการบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงใช้สำหรับตารางเวลาการเดินทาง

การถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

What’s the time?
= ตอนนี้กี่โมง

What time is it?
= ตอนนี้กี่โมง

Could you tell me the time, please?
= ช่วยบอกเวลาตอนนี้ได้ไหม

Do you happen to have the time?
= คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

Do you know what time it is?
= คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

It’s … = ตอนนี้…
exactly … = …ตรง
about … = ประมาณ…
almost … = เกือบ…
just gone … = เพิ่ง…
one o’clock = ตีหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
two o’clock = ตีสอง/สิบสี่นาฬิกา
three o’clock = ตีสาม/สิบห้านาฬิกา
four o’clock = ตีสี่/สิบหกนาฬิกา
five o’clock = ตีห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา
six o’clock = หกโมง/สิบแปดนาฬิกา
seven o’clock = เจ็ดโมง/สิบเก้านาฬิกา
eight o’clock = แปดโมง/ยี่สิบนาฬิกา
nine o’clock = เก้าโมง/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
ten o’clock = สิบโมง/ยี่สิบสองนาฬิกา
eleven o’clock = สิบเอ็ดโมง/ยี่สิบสามนาฬิกา
twelve o’clock = สิบสองนาฬิกา/ยี่สิบสี่นาฬิกา
ข้อควรระวัง เราจะใช้ o’clock กับเวลา โมงตรง ที่ไม่มีเศษนาทีนะครับ เช่น
9 o’clock ก็คือ 9 โมงตรง นั่นเองครับ

quarter past … = เวลา … กับอีกสิบห้านาที
one = หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two = สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three = สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา

เช่น quarter past one = 1.15 น.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I’ll meet you at a quarter past five.
= ฉันจะพบคุณตอน 5.15 น.

half past … = เวลา … กับอีกสามสิบนาที
one = หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two = สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three = สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา

เช่น half past one = 1.30 น.

quarter to = … อีกสิบห้านาทีจะเป็นเวลา…
one หนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกา
two สองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
three สามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา

เช่น quarter to two = 1.45 น.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a quarter to six when I left.
= ตอนที่ฉันออกมา มันเป็นเวลา 5.45 น.

five past one หนึ่งนาฬิกาห้านาที
ten past one หนึ่งนาฬิกาสิบนาที
twenty past one หนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
twenty-five past one หนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
five to two อีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten to two อีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty to two อีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty-five to two อีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten fifteen สิบนาฬิกาสิบห้านาที
ten thirty สิบนาฬิกาสามสิบนาที
ten forty-five สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
ten am สิบโมงเช้า
six pm หกโมงเย็น
noon / midday เที่ยงวัน
midnight เที่ยงคืน

เราสามารถบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษโดยการบอกเป็นชั่วโมง ตามด้วยนาที และตามด้วย a.m. หรือ p.m. ถ้าจำเป็น (ในกรณีพูดแบบ 12 ชั่วโมง)

การใช้ a.m. และ p.m.

a.m. ใช้กับเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ถึงเที่ยงวัน
p.m. ใช้กับเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวัน ถึงเที่ยงคืน

เช่น
11.50 a.m. สิบเอ็ดโมงห้าสิบนาที
2.14 p.m. = บ่ายสองโมงสิบสี่นาที
2.15 a.m. = ตีสอง สิบห้านาที

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนาฬิกา

My watch is … นาฬิกาของฉัน…
fast เดินเร็ว
slow เดินช้า

That clock’s a little … นาฬิกานั้น…นิดหน่อย
fast เดินเร็ว
slow เดินช้า

เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn
คลิกขอเข้ากลุ่มเลย เพื่อนเพียบ!

เรียนภาษาอังกฤษฟรี ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับสูง
คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

 เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัยภาษาอังกฤษ ฟรี

แนะนำ ภาษาอังกฤษน่ารู้ คลิกอ่านได้เลย
 การเทียบอักษร เทียบเสียง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (ช่วยได้มาก ในการอ่าน สะกด และเขียนคำต่างๆ เขียนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)
 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (รวมประโยคเด็ด ไว้ใช้เขียน email ภาษาอังกฤษ ถึงไม่เก่งแกรมม่า ก็เขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้เหมือนมืออาชีพได้)
– การเขียน Résumé  ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องรู้ 1,000+ คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงเจ้าของภาษา
– ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในแชท ข้อความ
– คำศัพท์อาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ มากกว่า 100+ อาชีพ
– ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักสับสน และใช้ผิด
– ศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหาร
– การบอกรสชาติอาหาร

เลือกเรียนจากหมวดหมู่ต่างๆ
บทเรียนภาษาอังกฤษ หมวดคำศัพท์
บทเรียนภาษาอังกฤษ หมวดบทสนทนา
บทเรียนทุกหน้า อัพเดทเป็นประจำ
กดแชร์ไว้อ่านง่ายๆ จากปุ่มด้านล่างนี้ครับ