คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปล แคปชั่น คำคมสั้นๆ ซึ้งๆ

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ เกี่ยวกับความรัก ประโยคภาษาอังกฤษ คำคมความรัก ซึ้งๆ พร้อมคำแปล

คำคมความรักภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษความรัก

คําคมภาษาอังกฤษ คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย

  • ติดตาม คำคมภาษาอังกฤษ โดนๆ บนทวิตเตอร์ >> twitter.com/tonamorn

คําคมความรัก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย บรรยายความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจ ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ความหมายกินใจ ช่วยส่งต่อความรักได้อย่างงดงาม

ข้อควรระวัง : เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้ดี เพราะคุณอาจจะต้องเสียน้ำตาให้กับความหมายที่กินใจได้โดยไม่รู้ตัว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 1
Without you, the world has no meaning
แปลว่า : ถ้าปราศจากเธอ โลกก็หมดความหมาย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 2
Memories never hurt anyone. Only a clinging mind hurt ourselves.
แปลว่า : ความทรงจำไม่เคยทำร้ายใคร ใจที่ยึดเหนี่ยวต่างหากที่ทำร้ายตัวเอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 3
Loving someone is supposed to bring you up, not let you down.
แปลว่า : การรักใครสักคน ควรจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ไม่ใช่ดึงให้ตกต่ำลง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 4
I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.
แปลว่า : ฉันมองที่คุณ และฉันก็เห็นชีวิตที่เหลือของฉันอยู่ตรงหน้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 5
All, everything that I understand, I only understand because I love.
แปลว่า : ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเข้าใจ ฉันล้วนเข้าใจเพราะความรัก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 6
I’m much more me when I’m with you.
แปลว่า : ฉันเป็นตัวของฉันมากขึ้น เมื่อฉันอยู่กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 7
The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
แปลว่า : สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ ไม่สามารถเห็นหรือได้ยิน แต่ต้องรับรู้ด้วยหัวใจ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 8
I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.
แปลว่า : ฉันเห็นว่าคุณสมบูรณ์แบบ ฉันเลยรักคุณ จากนั้นฉันก็เห็นความไม่สมบูรณ์ของคุณ และฉันก็รักคุณมากกว่าเดิม

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 9
The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that.
แปลว่า : หัวใจเพียงแค่ต้องการสิ่งที่มันต้องการ ไม่มีตรรกะใดสำหรับสิ่งเหล่านี้ เพียงแค่คุณพบบางคน และตกหลุมรัก ทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้เอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 10
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
แปลว่า : หากคุณมีอายุ 100 ปี ฉันขอมีอายุน้อยกว่าคุณ 1 วัน เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่โดยปราศจากคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 11
If I know what love is, it is because of you.
แปลว่า : ถ้าฉันรู้ว่าความรักคืออะไร นั่นก็เป็นเพราะคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 12
When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
แปลว่า : เมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตที่เหลือกับใคร คุณก็คงต้องการให้ชีวิตที่เหลือนั้นเริ่มขึ้นโดยเร็ววัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 13
I realized I was thinking of you, and I began to wonder how long you’d been on my mind. Then it occurred to me: Since I met you, you’ve never left.
แปลว่า : ฉันรับรู้ได้ว่าฉันคิดถึงคุณอยู่ และฉันก็เริ่มสงสัยว่าคุณเข้ามาอยู่ในหัวใจของฉันตั้งแต่เมื่อไร แล้วฉันก็พบว่า ตั้งแต่ที่ฉันได้พบคุณ คุณก็ไม่เคยไปไหนจากใจฉันเลย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 14
Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
แปลว่า : ความรักก็เหมือนสงคราม ง่ายที่จะเริ่ม แต่ยากที่จะหยุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 15
Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.
แปลว่า : การคิดถึงเธอทำให้ฉันตื่น การฝันถึงเธอทำให้ฉันหลับ และการได้อยู่กับเธอทําให้ฉันยังคงมีชีวิตอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 16
I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer.
แปลว่า : ฉันอยากจะหมุนนาฬิกา ให้เวลาย้อนกลับไป ฉันจะได้เจอคุณเร็วกว่านี้ และรักคุณได้นานกว่านี้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 17
You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness.
แปลว่า : คุณจะรู้ว่านั่นคือความรัก เมื่อสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคือให้คนนั้นมีความสุข แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความสุขของเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 18
Where there is love there is life.
แปลว่า : ความรักอยู่ที่ใด ชีวิตก็อยู่ที่นั่น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 19
I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you.
แปลว่า : ฉันต้องการคุณ ทั้งหมดที่เป็นคุณ ข้อบกพร่องของคุณ ความผิดพลาดของคุณ ความไม่สมบูรณ์แบบของคุณ ฉันต้องการคุณ เพียงแค่คุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 20
Because I could watch you for a single minute and find a thousand things that I love about you.
แปลว่า : เพราะฉันมองคุณเพียงแค่นาทีเดียว ฉันก็เจอสิ่งต่างๆ นับพัน ที่ทำให้ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 21
All of me loves all of you.
แปลว่า : “ทั้งหมดที่เป็นฉัน” รัก “ทั้งหมดที่เป็นคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 22
When two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, and nobody can keep them apart.
แปลว่า : เมื่อคน 2 คนมีความหมายต่อกัน ก็ไม่มีช่วงเวลาใดที่นานเกินไป ไม่มีระยะทางใดที่ไกลเกินไป และไม่มีใครที่จะแยกพวกเขาออกจากกัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 23
You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart.
แปลว่า : คุณคือต้นกำเนิดความสุขของฉัน เป็นศูนย์กลางโลกของฉัน และเป็นทั้งหมดของหัวใจฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 24
I don’t need paradise because I found you.
แปลว่า : ฉันไม่ต้องการสวรรค์ เพราะฉันพบคุณแล้ว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 25
You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning.
แปลว่า : คุณคือความคิดสุดท้ายในใจของฉันก่อนนอน และเป็นสิ่งแรกในความคิดของฉันเมื่อตื่นนอนทุกเช้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 26
Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
แปลว่า : ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ไหน ก็รับรู้ได้ถึงความรักของคุณ เพระคุณคือโลกของฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 27
Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, it’s all about how much you love each other every day.
แปลว่า : ความรักไม่ใช่จำนวนวัน จำนวนสัปดาห์ หรือแม้แต่จำนวนเดือนที่อยู่คุณด้วยกัน แต่ทั้งหมดมีเพียงแค่ว่า คุณรักกันมากเท่าไหร่ในแต่ละวัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 28
Thank you for always being my rainbow after the storm.
แปลว่า : ขอบคุณที่คอยเป็นสายรุ้งอันสดใสให้กับฉัน หลังจากพายุผ่านพ้นไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 29
I may not be your first date, kiss or love. But I want to be your last everything.
แปลว่า : ฉันอาจจะไม่ใช่เดทแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ แต่ฉันอยากเป็นสิ่งสุดท้ายทุกอย่างของคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 30
Together with you is my favorite place to be.
แปลว่า : สถานที่ที่ฉันชอบอยู่ ก็คือที่ที่มีคุณอยู่ด้วย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 31
Thank God someone threw me away so you could pick me up and love me.
แปลว่า : ขอบคุณพระเจ้าที่ใครบางคนทิ้งฉันมา จึงทำให้เธอสามารถหยิบฉันขึ้นมา และรักฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 32
There are only two times I want to be with you, now and forever.
แปลว่า : มีเพียงแค่ 2 เวลาเท่านั้นที่ฉันจะอยากอยู่กับคุณ คือ.. ตอนนี้ และ ตลอดไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 33
I went to sleep last night with a smile because I knew I’d be dreaming of you. But I woke up this morning with a smile because you weren’t a dream. Good morning baby!
แปลว่า : เมื่อคืนฉันยิ้มก่อนนอน เพราะฉันรู้ว่าฉันจะฝันถึงคุณ แต่เช้านี้ฉันตื่นมาด้วยรอยยิ้ม เพราะว่าคุณไม่ใช่ความฝัน .. อรุณสวัสดิ์ที่รัก!

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 34
If I did anything right in my life it was when I gave my heart to you.
แปลว่า : ถ้าชีวิตนี้ฉันได้ทำบางอย่างที่ถูกต้อง นั่นก็คือตอนที่มอบหัวใจของฉันให้กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 35
If I would choose between breathing and loving you, I would use my last breath to say, “I love you.”
แปลว่า : ถ้าฉันต้องเลือกระหว่างลมหายใจกับการได้รักคุณ ฉันจะใช้ลมหายใจสุดท้าย เพื่อที่จะกล่าวคำว่า “ฉันรักคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 36
I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be.
แปลว่า : ฉันรักทั้งหมดที่คุณเป็น ทั้งหมดที่คุณเคยเป็น และทั้งหมดที่คุณจะเป็น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 37
My heart is perfect because you are in it.
แปลว่า : หัวใจของฉันสมบูรณ์ เพราะว่ามีคุณอยู่ข้างใน

คำคมความรัก ภาษาอังกฤษ (English Love Quotes) ตอนที่ 2

เรียนภาษาอังกฤษ กับ คำคมความรักภาษาอังกฤษ (English Love Quotes) ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับความรัก ภาษาอังกฤษ แปลไทย

A reporter asked the couple, “How did you manage to stay together for 65 years”
The woman replied, “We were born in a time when if something was broken we would fix it, not throw it away.”

นักข่าวถามคู่รักว่า “คุณทำอย่างไรถึงอยู่ด้วยกันมาได้ 65 ปี”
ผู้หญิงตอบว่า “เราเกิดมาในยุคที่หากมีอะไรเสียเราจะซ่อมมัน ไม่ใช่ทิ้งมัน”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 38
I have never loved anyone as much as I love you.
แปลว่า : ฉันไม่เคยรักใครเท่ากับที่ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 39
There is no reason not to follow your heart.
แปลว่า : ไม่มีเหตุผลใด ที่จะไม่ทำตามหัวใจของคุณ (Steve Jobs)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 40
When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew.
แปลว่า : เมื่อฉันเห็นคุณ ฉันตกหลุมรัก และคุณยิ้ม เพราะคุณรู้ (William Shakespeare)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 41
I love you not only for what you are but for what I am when I’m with you.
แปลว่า : ฉันรักคุณไม่ใช่เพียงเพราะที่คุณเป็นคุณ แต่เพราะฉันเป็นฉัน เมื่อฉันอยู่กับคุณ (Roy Croft)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 42
Love is just a word, but you bring it definition.
แปลว่า : รัก เป็นแค่คำหนึ่งคำ แต่คุณนั่นแหละที่ให้นิยามกับมัน (Eminem)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 43
Love is not who you can see yourself with. It is who you can’t see yourself without.
แปลว่า : การรักใคร ไม่ใช่การเห็นตัวคุณเองอยู่กับเขา แต่เป็นการที่ไม่สามารถเห็นตัวเองหากไม่มีเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 44
You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.
แปลว่า : คุณรู้ว่าคุณมีรัก เมื่อคุณไม่สามารถนอนให้หลับ เพราะความจริงช่างดีกว่าความฝัน (Dr. Seuss)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 45
There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
แปลว่า : มีความบ้างคลั่งอยู่ในความรักเสมอ แต่ก็มีเหตุผลอยู่เสมอ ในความบ้าคลั่ง (Friedrich Nietzsche)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 46
Being someone’s first love may be great, but to be their last is beyond perfect.
แปลว่า : การเป็นคนแรกของใครสักคนคือสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่การเป็นคนสุดท้ายคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 47
You can’t blame gravity for falling in love.
แปลว่า : คุณไม่สามารถโทษแรงโน้มถ่วง สำหรับการตกหลุมรัก (Albert Einstein)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 48
Because of you, half the time I don’t even know I’m smiling.
แปลว่า : เพราะคุณ บางครั้งฉันก็ไม่รู้ตัวเลยว่าฉันกำลังยิ้มอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 49
And in the end, the love you take is equal to the love you make.
แปลว่า : และในตอนสุดท้าย ความรักที่คุณได้ เท่ากับรักที่คุณให้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 50
You never stop loving someone. You either never did, or you always.
แปลว่า : คุณไม่สามารถหยุดรักใครได้หรอก มีเพียงแค่ ไม่เคยรัก หรือ รักอยู่เสมอ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 51
It’s crazy what people do for love, and it’s even more crazy what love does to people.
แปลว่า : มันบ้ามากสำหรับสิ่งที่ผู้คนทำเพื่อรัก และมันบ้ายิ่งกว่าสำหรับสิ่งที่รักทำกับผู้คน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 52
The different between “like”, “love” and “in love” is the same as “for now”, “for a while” and “forever”
แปลว่า : ความแตกต่างระหว่าง “ความชอบ” “ความรัก” และ “ตกหลุมรัก” ก็เสมือนกับ “ณ เวลานี้” “ณ ช่วงเวลาหนึ่ง” และ “ตลอดกาล”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 53
The way to love anything is to realize that it may be lost.
แปลว่า : วิธีการรักอะไรก็ตาม คือการตระหนักว่าจะสูญเสียมันไป (Gilbert K. Chesterton)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 54
There are all kinds of love in this world but never the same love twice.
แปลว่า : บนโลกใบนี้มีรักทุกรูปแบบ แต่ไม่มีรักใดที่จะซ้ำรักเดิม (F. Scott Fitzgerald)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 55
We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.
แปลว่า : เราเสียเวลามองหารักที่สมบูรณ์ แทนที่จะสร้างความรักที่สมบูรณ์ (Tom Robbins)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 56
Love me when I least deserve it, because that’s when I really need it.
แปลว่า : รักฉันตอนที่ฉันสมควรได้รับน้อยที่สุด เพราะนั่นคือตอนที่ฉันต้องการมันมากที่สุด (Swedish proverb)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 57
You can love someone so much. But you can never love people as much as you can miss them.
แปลว่า : คุณสามารถรักใครคนนึงมาก แต่คุณไม่สามารถรักพวกเขาได้เท่ากับการที่คุณคิดถึงพวกเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 58
I fell in love the way you fall asleep; slowly, and then all at once.
แปลว่า : ฉันหลงรักคุณ เหมือนอย่างเวลาที่คุณกำลังจะหลับ เป็นไปอย่างช้าๆ จนกระทั่งหลับสนิท (John Green)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 59
The best relationship is when you can act like lovers and best friends.
แปลว่า : ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือเมื่อคุณสามารถเป็นได้ทั้งคนรัก และเพื่อนสนิทที่ดีที่สุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 60
We don’t meet people by accident. They are meant to cross our path for a reason.
แปลว่า : เราไม่ได้เจอผู้คนโดยบังเอิญ เพื่อเขาถูกกำหนดให้เข้ามาในชีวิตเพื่อเหตุผลบางประการ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 61
If you love someone, showing them is better than telling them.
If you stop loving someone, telling them is better than showing them.
แปลว่า : ถ้าคุณรักใคร แสดงให้เขาเห็น ดีกว่าบอกให้เขาฟัง
ถ้าคุณเลิกรักใคร บอกให้เขาฟัง ดีกว่าแสดงให้เขาเห็น (Ritu Ghatourey)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 62
The scariest thing about distance is you don’t know whether they’ll miss you or forget about you.
แปลว่า : สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับระยะทาง คือคุณไม่รู้เลยว่าเขาจะคิดถึงคุณ หรือว่าลืมคุณ (Nicholas Sparks)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 63
If you have love, you don’t need to have anything else. If you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have.
แปลว่า : หากคุณมีความรัก คุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งอื่นใด หากคุณไม่มีความรัก มันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะมีสิ่งใด (James M. Barrie)

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 64
When two people really care about each other, they always find a way to make it work. No matter how hard it is.
แปลว่า : เมื่อคนสองคนแคร์กันจริงๆ พวกเขาจะหาทางเพื่อให้เป็นไปได้ ไม่ว่ามันจะยากเย็นสักเพียงใดก็ตาม

แชร์เลย