คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปล คำคมสั้นๆ ซึ้งๆ

คำคมความรักภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษความรัก
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คําคมภาษาอังกฤษ คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย
 ติดตาม คำคมภาษาอังกฤษ โดนๆ บนทวิตเตอร์ >> twitter.com/tonamorn

คําคมความรัก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย บรรยายความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจ ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ความหมายกินใจ ช่วยส่งต่อความรักได้อย่างงดงาม

ข้อควรระวัง : เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้ดี เพราะคุณอาจจะต้องเสียน้ำตาให้กับความหมายที่กินใจได้โดยไม่รู้ตัว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 1 : Without you, the world has no meaning
แปลว่า : ถ้าปราศจากเธอ โลกก็หมดความหมาย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 2 : Memories never hurt anyone. Only a clinging mind hurt ourselves.
แปลว่า : ความทรงจำไม่เคยทำร้ายใคร ใจที่ยึดเหนี่ยวต่างหากที่ทำร้ายตัวเอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 3 : Loving someone is supposed to bring you up, not let you down.
แปลว่า : การรักใครสักคน ควรจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ไม่ใช่ดึงให้ตกต่ำลง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 4 : I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.
แปลว่า : ฉันมองที่คุณ และฉันก็เห็นชีวิตที่เหลือของฉันอยู่ตรงหน้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 5 : All, everything that I understand, I only understand because I love.
แปลว่า : ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเข้าใจ ฉันล้วนเข้าใจเพราะความรัก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 6 : I’m much more me when I’m with you.
แปลว่า : ฉันเป็นตัวของฉันมากขึ้น เมื่อฉันอยู่กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 7 : The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
แปลว่า : สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ ไม่สามารถเห็นหรือได้ยิน แต่ต้องรับรู้ด้วยหัวใจ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 8 : I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.
แปลว่า : ฉันเห็นว่าคุณสมบูรณ์แบบ ฉันเลยรักคุณ จากนั้นฉันก็เห็นความไม่สมบูรณ์ของคุณ และฉันก็รักคุณมากกว่าเดิม

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 9 : The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that.
แปลว่า : หัวใจเพียงแค่ต้องการสิ่งที่มันต้องการ ไม่มีตรรกะใดสำหรับสิ่งเหล่านี้ เพียงแค่คุณพบบางคน และตกหลุมรัก ทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้เอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 10 : If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
แปลว่า : หากคุณมีอายุ 100 ปี ฉันขอมีอายุน้อยกว่าคุณ 1 วัน เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่โดยปราศจากคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 11 : If I know what love is, it is because of you.
แปลว่า : ถ้าฉันรู้ว่าความรักคืออะไร นั่นก็เป็นเพราะคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 12 : When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.
แปลว่า : เมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตที่เหลือกับใคร คุณก็คงต้องการให้ชีวิตที่เหลือนั้นเริ่มขึ้นโดยเร็ววัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 13 : I realized I was thinking of you, and I began to wonder how long you’d been on my mind. Then it occurred to me: Since I met you, you’ve never left.
แปลว่า : ฉันรับรู้ได้ว่าฉันคิดถึงคุณอยู่ และฉันก็เริ่มสงสัยว่าคุณเข้ามาอยู่ในหัวใจของฉันตั้งแต่เมื่อไร แล้วฉันก็พบว่า ตั้งแต่ที่ฉันได้พบคุณ คุณก็ไม่เคยไปไหนจากใจฉันเลย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 14 : Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
แปลว่า : ความรักก็เหมือนสงคราม ง่ายที่จะเริ่ม แต่ยากที่จะหยุด

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 15 : Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.
แปลว่า : การคิดถึงเธอทำให้ฉันตื่น การฝันถึงเธอทำให้ฉันหลับ และการได้อยู่กับเธอทําให้ฉันยังคงมีชีวิตอยู่

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 16 : I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer.
แปลว่า : ฉันอยากจะหมุนนาฬิกา ให้เวลาย้อนกลับไป ฉันจะได้เจอคุณเร็วกว่านี้ และรักคุณได้นานกว่านี้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 17 : You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness.
แปลว่า : คุณจะรู้ว่านั่นคือความรัก เมื่อสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดคือให้คนนั้นมีความสุข แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความสุขของเขา

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 18 : Where there is love there is life.
แปลว่า : ความรักอยู่ที่ใด ชีวิตก็อยู่ที่นั่น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 19 : I want you. All of you. Your flaws. Your mistakes. Your imperfections. I want you, and only you.
แปลว่า : ฉันต้องการคุณ ทั้งหมดที่เป็นคุณ ข้อบกพร่องของคุณ ความผิดพลาดของคุณ ความไม่สมบูรณ์แบบของคุณ ฉันต้องการคุณ เพียงแค่คุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 20 : Because I could watch you for a single minute and find a thousand things that I love about you.
แปลว่า : เพราะฉันมองคุณเพียงแค่นาทีเดียว ฉันก็เจอสิ่งต่างๆ นับพัน ที่ทำให้ฉันรักคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 21 : All of me loves all of you.
แปลว่า : “ทั้งหมดที่เป็นฉัน” รัก “ทั้งหมดที่เป็นคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 22 : When two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, and nobody can keep them apart.
แปลว่า : เมื่อคน 2 คนมีความหมายต่อกัน ก็ไม่มีช่วงเวลาใดที่นานเกินไป ไม่มีระยะทางใดที่ไกลเกินไป และไม่มีใครที่จะแยกพวกเขาออกจากกัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 23 : You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart.
แปลว่า : คุณคือต้นกำเนิดความสุขของฉัน เป็นศูนย์กลางโลกของฉัน และเป็นทั้งหมดของหัวใจฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 24 : I don’t need paradise because I found you.
แปลว่า : ฉันไม่ต้องการสวรรค์ เพราะฉันพบคุณแล้ว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 25 : You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning.
แปลว่า : คุณคือความคิดสุดท้ายในใจของฉันก่อนนอน และเป็นสิ่งแรกในความคิดของฉันเมื่อตื่นนอนทุกเช้า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 26 : Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world.
แปลว่า : ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ไหน ก็รับรู้ได้ถึงความรักของคุณ เพระคุณคือโลกของฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 27 : Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, it’s all about how much you love each other every day.
แปลว่า : ความรักไม่ใช่จำนวนวัน จำนวนสัปดาห์ หรือแม้แต่จำนวนเดือนที่อยู่คุณด้วยกัน แต่ทั้งหมดมีเพียงแค่ว่า คุณรักกันมากเท่าไหร่ในแต่ละวัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 28 : Thank you for always being my rainbow after the storm.
แปลว่า : ขอบคุณที่คอยเป็นสายรุ้งอันสดใสให้กับฉัน หลังจากพายุผ่านพ้นไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 29 : I may not be your first date, kiss or love. But I want to be your last everything.
แปลว่า : ฉันอาจจะไม่ใช่เดทแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ แต่ฉันอยากเป็นสิ่งสุดท้ายทุกอย่างของคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 30 : Together with you is my favorite place to be.
แปลว่า : สถานที่ที่ฉันชอบอยู่ ก็คือที่ที่มีคุณอยู่ด้วย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 31 : Thank God someone threw me away so you could pick me up and love me.
แปลว่า : ขอบคุณพระเจ้าที่ใครบางคนทิ้งฉันมา จึงทำให้เธอสามารถหยิบฉันขึ้นมา และรักฉัน

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 32 : There are only two times I want to be with you, now and forever.
แปลว่า : มีเพียงแค่ 2 เวลาเท่านั้นที่ฉันจะอยากอยู่กับคุณ คือ.. ตอนนี้ และ ตลอดไป

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 33 : I went to sleep last night with a smile because I knew I’d be dreaming of you. But I woke up this morning with a smile because you weren’t a dream. Good morning baby!
แปลว่า : เมื่อคืนฉันยิ้มก่อนนอน เพราะฉันรู้ว่าฉันจะฝันถึงคุณ แต่เช้านี้ฉันตื่นมาด้วยรอยยิ้ม เพราะว่าคุณไม่ใช่ความฝัน .. อรุณสวัสดิ์ที่รัก!

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 34 : If I did anything right in my life it was when I gave my heart to you.
แปลว่า : ถ้าชีวิตนี้ฉันได้ทำบางอย่างที่ถูกต้อง นั่นก็คือตอนที่มอบหัวใจของฉันให้กับคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 35 : If I would choose between breathing and loving you, I would use my last breath to say, “I love you.”
แปลว่า : ถ้าฉันต้องเลือกระหว่างลมหายใจกับการได้รักคุณ ฉันจะใช้ลมหายใจสุดท้าย เพื่อที่จะกล่าวคำว่า “ฉันรักคุณ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 36 : I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be.
แปลว่า : ฉันรักทั้งหมดที่คุณเป็น ทั้งหมดที่คุณเคยเป็น และทั้งหมดที่คุณจะเป็น

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 37 : My heart is perfect because you are in it.
แปลว่า : หัวใจของฉันสมบูรณ์ เพราะว่ามีคุณอยู่ข้างใน

อ่านคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก >> คำคมภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn