คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

อาชีพ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์กว่า 108 อาชีพ คำอ่าน คำแปล ฟังการออกเสียง

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|Tags: |

ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 การสะกด คำอ่าน ฟังเสียงอ่านได้

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

ผลไม้ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ผลไม้ คำอ่าน พร้อมฟังเสียง

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

คำศัพท์ เครื่องดื่มภาษาอังกฤษ หลากหลายเมนู คำอ่าน คำแปล

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs) เทียบสุภาษิต-คำพังเพยไทย

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

คำกริยา กิจวัตรประจำวัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

คำศัพท์บอกอารมณ์ ความรู้สึก ภาษาอังกฤษ สะกด คำอ่าน คำแปล มากกว่า 100 คำ

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

ร่างกายภาษาอังกฤษ คำศัพท์ร่างกายมนุษย์ ส่วนต่างๆ คำอ่าน คำแปล

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

คำศัพท์การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ วิธีการทำอาหาร ต้ม ตุ๋น นึ่ง เคี่ยว และอื่นๆ

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

คำศัพท์อาการป่วย ภาษาอังกฤษ ชื่อโรค คำอ่าน คำแปล

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

รวมคำศัพท์ เกี่ยวกับกีฬา ภาษาอังกฤษ เกม ประเภทต่างๆ ที่ต้องรู้

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ ลำดับญาติ ฟังเสียงได้ คำอ่าน คำแปล

By |Categories: คำศัพท์ภาษาอังกฤษ|