การตอบ would you mind

คำถามภาษาอังกฤษ ที่ต้องระวังตอบผิด ในประโยคคำถามภาษาอังกฤษ มีหลายประโยคอยู่เหมือนกัน ที่ทำให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของภาษาเกิดความสับสน ว่าตกลงแล้วหมายความว่าอะไรกันแน่ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษดังกล่าว ที่ทำให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเกิดความสับสนกันอยู่บ่อยๆ คำถามภาษาอังกฤษ – […]

คำถามภาษาอังกฤษ ที่ต้องระวังตอบผิด

ในประโยคคำถามภาษาอังกฤษ มีหลายประโยคอยู่เหมือนกัน ที่ทำให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของภาษาเกิดความสับสน ว่าตกลงแล้วหมายความว่าอะไรกันแน่ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษดังกล่าว ที่ทำให้ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเกิดความสับสนกันอยู่บ่อยๆ

คำถามภาษาอังกฤษ

– Would you mind if … ?

ประโยคนี้ถ้าแปลตรงตัว จะแปลว่า คุณจะว่าอะไรไหม ถ้า … ซึ่งคำตอบรับ (อนุญาตให้ทำ) ก็น่าจะเป็น ไม่ว่าอะไร เชิญเลย ซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ

– No, not at all.

ซึ่งที่จริงคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่เนื่องจากโดยปกติแล้ว การตอบว่า No ดูเหมือนจะเป็นการปฏิเสธ มากกว่าการตอบรับ หลายๆ คนจึงเลือกที่จะตอบว่า

– Yes, go ahead.

ซึ่งหมายความว่า ได้สิ เอาเลย ซึ่งฟังดูแล้วก็พอจะรู้เรื่อง แล้วไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่นัก แต่ว่าในขณะเดียวกัน จะไม่มีคำตอบประเภทที่ว่า Yes, I will. เพราะนั่นจะหมายความว่า “ฉันว่าแน่”

ในกรณีที่ยกมาด้านบนนี้ ก็มีนักวิชาการหลายท่าน รวมถึงเจ้าของภาษาเอง ได้บอกว่า เราสามารถที่จะตอบว่า yes หรือ no ก็ได้ เพราะส่วนที่สำคัญก็คือประโยคที่ตามหลังมาต่างหาก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Do you mind if I close the window?
แปลว่า คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันปิดหน้าต่าง

– No, not at all.
หมายถึง ไม่ว่า ปิดได้เลย ซึ่งคำตอบนี้จะเหมือนกับพูดว่า Yes, go ahead.

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ 2

– Would you mind if I come home after 10 p.m. tonight?
แปลว่า คุณจะว่าอะไรไหมถ้าคืนนี้ฉันกลับบ้านหลัง 4 ทุ่ม

– No, I won’t let you come back home that late.
หมายถึง ไม่ ฉันไม่อนุญาตให้คุณกลับดึกขนาดนั้น
(ซึ่งจะหมายความเหมือนกับประโยคที่ว่า Yes, I certainly will. หมายถึง ฉันว่าคุณแน่ๆ)

แชร์เลย