คว้า ฉวย กระชาก ช่างเลือก แคะ แกะ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

grab กับ pick * grab หมายถึง หยิบคว้า, ฉวย – Grab […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/คว้า ฉวย กระชาก ช่างเลือก แคะ แกะ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

grab กับ pick

* grab หมายถึง หยิบคว้า, ฉวย

– Grab your coat and follow me.
แปลว่า หยิบเสื้อคลุมของคุณแล้วตามฉันมา

– Stop grabbing my arm. You’re hurting me.
แปลว่า หยุดคว้า(กระชาก)แขนฉันได้แล้ว เธอกำลังทำฉันเจ็บ

– If you don’t grab this opportunity, you might not get another one.
แปลว่า ถ้าคุณไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ คุณจะไม่ได้อีก

– We can grab a bite to eat before the film starts.
แปลว่า เราสามารถไปหา(คว้า)อะไรกินสักหน่อยก่อนภาพยนตร์จะฉาย

* pick หมายถึง เลือก, เด็ด, เก็บ

– Pick a card from the pack.
หมายถึง เลือกไพ่ออกมาหนึ่งใบ

– We finally picked February 14 as the date for our wedding.
หมายถึง ในที่สุดเราก็เลือกวันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันแต่งงาน

– We picked apples yesterday.
หมายถึง เราเก็บ(เด็ด)แอปเปิ้ลเมื่อวาน

บางครั้งก็หมายถึงการแคะ การแกะก็ได้ เช่น

– Don’t pick at your scab.
แปลว่า อย่าแกะ(แกะเกา)สะเก็ดแผล

ถ้าเติม -y กลายเป็น adjective คือ picky
หมายถึง ช่างเลือก, เลือกมาก, จู้จี้

– The children are such picky eaters.
หมายถึง เด็กๆ ช่างเลือกกินจริงเชียว (กินยาก เลือกโน่นนี่)

แชร์เลย