คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

คำถาม ตม. ตรวจคนเข้าเมือง ถามอะไรบ้าง
Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

Arrival at the airport

บทสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อมาถึงสนามบิน
ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

บทเรียนที่ควรอ่านก่อนหน้านี้
คลิก >> สนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน

Immigration officer = เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง / ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

Immigration officer : What is the purpose of your visit?
แปลว่า จุดประสงค์ในการเดินทางของคุณมาเพื่ออะไร

A : I am going to attend ABC College.
แปลว่า ฉันจะมาเข้าเรียนที่วิทยาลัย ABC

Immigration officer : Oh, yes. I see you have a student visa. How long do you plan to stay in the United States?
แปลว่า อ๋อ ใช่แล้ว ฉันเห็นคุณมีวีซ่านักเรียน คุณวางแผนที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกานานแค่ไหน

A : 7 months, then I’ll go to Thailand for vacation.
แปลว่า 7 เดือน จากนั้นฉันจะกลับไปพักร้อนที่ประเทศไทย

Immigration officer : Here is your passport, Have a nice stay.
แปลว่า นี่คือหนังสือเดินทางของคุณ อยู่ให้สบาย

A : Thank you. Do I go to customs now?
แปลว่า ขอบคุณ ฉันต้องไปด่านศุลกากรตอนนี้เลยไหม

Immigration officer : First you must get your bags. Follow the signs saying “Baggage claim.”
แปลว่า ก่อนอื่น คุณต้องไปรับกระเป๋าเดินทางของคุณก่อน ไปตามป้ายที่เขียนว่า “รับสัมภาระ”

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้

Purpose = จุดประสงค์ วัตถุประสงค์

The purpose of this meeting is to elect a new committee.
แปลว่า วัตถุประสงค์ของการประชุม คือ เลือกคณะกรรมการคนใหม่

What is the purpose of your coming?
แปลว่า จุดมุ่งหมายการมาของคุณคืออะไร

Visit = เยี่ยมเยียน
We are just here on a short visit.
แปลว่า เราอยู่ที่นี่เพื่อเยี่ยมเยียนช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

I should pay our new neighbors a visit.
แปลว่า ฉันควรจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านใหม่ของเราสักหน่อย

To be going to = จะ

It’s going to rain soon.
แปลว่า ฝนจะตกในไม่ช้านี้

I’m going to watch the news.
แปลว่า ฉันจะดูข่าว

Plan = วางแผน

What do you plan to do tonight?
แปลว่า คุณวางแผนว่าจะทำอะไรคืนนี้

She plans to have a party.
แปลว่า หล่อนวางแผนว่าจะจัดปาร์ตี้

Vacation = วันพักร้อน

We went on a vacation to Japan.
แปลว่า เราไปญี่ปุ่นในวันพักร้อน (ไปมาแล้วจึงใช้กริยาช่อง 2)

They planned a vacation in America.
แปลว่า พวกเขาวางแผนวันพักร้อนในอเมริกา

Customs = ด่านศุลกากร

He walks through customs.
แปลว่า เขาเดินผ่านด่านศุลกากร

She was stopped at customs.
แปลว่า หล่อนถูกหยุดที่ด่านศุลกากร

Sign = ป้าย สัญลักษณ์

The computer can’t display the dollar sign.
แปลว่า คอมพิวเตอร์(เครื่องนั้น)ไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ดอลลาร์ได้

I can’t see any signs on the street.
แปลว่า ฉันไม่สามารถมองเห็นป้ายอะไรเลยบนถนน

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ 2
ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคุยกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร

Customs officer = เจ้าหน้าที่ศุลกากร

Customs officer : Anything to declare?
แปลว่า มีรายการอะไรที่ต้องชี้แจงไหม

A : Just my laptop computer. I put it on the form.
แปลว่า มีเพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ฉันเขียนไว้ในแบบฟอร์มแล้ว

Customs officer : Let’s see the computer.
แปลว่า ขอดูเครื่องคอมพิวเตอร์หน่อย

A : Here it is.
แปลว่า อยู่นี่

Customs officer : What’s inside this box?
แปลว่า มีอะไรอยู่ในกล่องนี้

A : Clothes, personal effects.
แปลว่า เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว

Customs officer : And what are these?
แปลว่า แล้วของพวกนี้คืออะไรหรือ

A: Just some mangoes for my relatives.
แปลว่า พวกมะม่วงสำหรับญาติของฉัน

Customs officer : Sorry, I will have to confiscate them.
แปลว่า เสียใจด้วย ฉันจำเป็นต้องยึดผลไม้พวกนี้ไว้

A: I’m sorry, I didn’t know. But why?
แปลว่า เสียดายจัง ฉันไม่ทราบ แต่เพราะอะไรหรือ

Customs officer : You can’t bring in fresh fruits or vegetables because they might carry pests or germs.
แปลว่า คุณไม่สามารถนำผลไม้หรือผักสดเข้าประเทศได้ เพราะมันอาจจะนำแมลงหรือเชื้อโรคติดมาด้วย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจสำหรับใช้กับด่านศุลกากร
Declare = แจ้งให้ทราบ ประกาศ เปิดเผย

The doctor finally declared that the man was dead.
แปลว่า ในที่สุดหมอก็ได้ประกาศว่าชายผู้นั้นเสียชีวิตแล้ว

The use of this medicine has been declared illegal.
แปลว่า การใช้ยาชนิดนี้ได้ถูกเปิดเผยว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

Inside = ข้างใน ด้านใน

I will leave the keys inside an envelope.
แปลว่า ฉันจะทิ้งกุญแจไว้ข้างในซองจดหมาย

The jewels were locked inside the safe.
แปลว่า เครื่องประดับถูกล็อกไว้ข้างในตู้เซฟ

Effects = ของใช้ส่วนตัว

His personal effects were in a suitcase under the bed.
แปลว่า ของใช้ส่วนตัวของเขาอยู่ในกระเป๋าใต้เตียงนอน

Her daughter was collecting her effects.
แปลว่า ลูกสาวของเธอกำลังเก็บของใช้ส่วนตัวอยู่

Relative = ญาติ

I don’t have relatives in Thailand.
แปลว่า ฉันไม่มีญาติในประเทศไทย

She will visit her relatives at Christmas.
แปลว่า หล่อนจะไปเยี่ยมญาติของหล่อนตอนช่วงคริสต์มาส

Confiscate = ยึด

The teacher confiscated all our sweets.
แปลว่า คุณครูยึดลูกกวาดทั้งหมดของพวกเราไป

They confiscated weapons from him.
แปลว่า พวกเขายึดอาวุธจากชายคนนั้น

Pest = แมลง

This chemical was used in pest control.
แปลว่า สารเคมีนี้ถูกใช้สำหรับควบคุมแมลง

Germ = เชื้อโรค

Chlorine is widely used to kill germs.
แปลว่า คลอรีนถูกใช้อย่างกว้างขวางในการฆ่าเชื้อโรค

บทเรียนที่ควรอ่านก่อนหน้านี้
คลิก >> สนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้