บทสนทนาภาษาอังกฤษ Here are the new rules.

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Here are the new rules. Jim: Hi, dad. […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ Here are the new rules.

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Here are the new rules.

Jim: Hi, dad.
แปลว่า สวัสดีครับพ่อ

Dad: What time is it?
แปลว่า เวลาเท่าไหร่แล้ว

Jim: Hmmm, well, it is 11 o clock.
แปลว่า อืม.. 11 โมงครับ

Dad: That’s correct.
แปลว่า ถูกต้อง

Jim: But…
แปลว่า แต่…

Dad: You say “Can I go out tonight?” And I say “Yes. But come back at 10 o’clock.” You are one hour late.
แปลว่า ลูกบอกว่า ผมออกไปเที่ยวคืนนี้ได้ไหม และพ่อบอกว่าได้ กลับมาตอน 10 โมง ลูกกลับมาสายไป 1 ชั่วโมง

Jim: Oh, Dad. It was Somchai’s first gig with his rock group.
แปลว่า เพราะมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของสมชายกับกลุ่มร็อคของเขา

Dad: Somchai’s first what?
แปลว่า อะไรครั้งแรกของสมชายล่ะ

Jim: His first concert with the band.
แปลว่า คอนเสิร์ตครั้งแรกของเขากับวงดนตรีครับ

Dad: Well, I am sorry. I said 10 o’clock. So, now here are the rules.
แปลว่า อืม.. พ่อเสียใจนะ พ่อบอก 10 โมง ตอนนี้นี่คือกฎใหม่ สัปดาห์หน้าลูกไปเที่ยวตอนดึกไม่ได้

Jim: Dad!
แปลว่า พ่อ!

Dad: You can’t go out, not to the movies, not to parties, not anything.
แปลว่า ลูกออกไปข้างนอกไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ปาร์ตี้ หรืออะไรก็ตาม

Jim: But Dad, it is only 1 hour, and…
แปลว่า แต่พ่อ มันแค่ 1 ชั่วโมง และ..

Dad: You can watch TV, but you have to do your homework first. 2 hours every day.
แปลว่า ลูกสามารถดูโทรทัศน์ได้ แต่ลูกต้องทำการบ้านของลูกก่อน 2 ชั่วโมงทุกๆวัน

Jim: Oh, please. I won’t..
แปลว่า โอ้ ได้โปรดเถอะ ผมจะ…

Dad: I am sorry, but these are rules for next week. Do you get it?
แปลว่า พ่อสียใจด้วย แต่นี่คือกฎใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าลูกเข้าใจไหม

Jim: Yes, Dad.
แปลว่า เข้าใจครับพ่อ

Dad: Okay. Now it is time to hit the sack. Good night.
แปลว่า โอเคตอนนี้เป็นเวลานอนแล้ว ราตรีสวัสดิ์

Jim: Good night, Dad.
แปลว่า ราตรีสวัสดิ์ครับพ่อ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

gig
เป็นคำแสลง แปลว่าคอนเสิร์ต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There’s a free gig in the park tonight.
แปลว่า มีฟรีคอนเสิร์ตในสวนคืนนี้

I want to see you to gig this Sunday.
แปลว่า ฉันต้องการดูคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้

get it
เป็นสำนวน หมายความว่า เข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะสิ่งที่ได้อธิบายมาแล้วหลายครั้ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Don’t come back late again! Do you get it?
แปลว่า อย่ากลับมาดึกอีก เธอเข้าใจไหม

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้