บทสนทนาภาษาอังกฤษ Here are the new rules.

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Here are the new rules. Jim: Hi, dad. […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ Here are the new rules.

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Here are the new rules.

Jim: Hi, dad.
แปลว่า สวัสดีครับพ่อ

Dad: What time is it?
แปลว่า เวลาเท่าไหร่แล้ว

Jim: Hmmm, well, it is 11 o clock.
แปลว่า อืม.. 11 โมงครับ

Dad: That’s correct.
แปลว่า ถูกต้อง

Jim: But…
แปลว่า แต่…

Dad: You say “Can I go out tonight?” And I say “Yes. But come back at 10 o’clock.” You are one hour late.
แปลว่า ลูกบอกว่า ผมออกไปเที่ยวคืนนี้ได้ไหม และพ่อบอกว่าได้ กลับมาตอน 10 โมง ลูกกลับมาสายไป 1 ชั่วโมง

Jim: Oh, Dad. It was Somchai’s first gig with his rock group.
แปลว่า เพราะมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของสมชายกับกลุ่มร็อคของเขา

Dad: Somchai’s first what?
แปลว่า อะไรครั้งแรกของสมชายล่ะ

Jim: His first concert with the band.
แปลว่า คอนเสิร์ตครั้งแรกของเขากับวงดนตรีครับ

Dad: Well, I am sorry. I said 10 o’clock. So, now here are the rules.
แปลว่า อืม.. พ่อเสียใจนะ พ่อบอก 10 โมง ตอนนี้นี่คือกฎใหม่ สัปดาห์หน้าลูกไปเที่ยวตอนดึกไม่ได้

Jim: Dad!
แปลว่า พ่อ!

Dad: You can’t go out, not to the movies, not to parties, not anything.
แปลว่า ลูกออกไปข้างนอกไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ปาร์ตี้ หรืออะไรก็ตาม

Jim: But Dad, it is only 1 hour, and…
แปลว่า แต่พ่อ มันแค่ 1 ชั่วโมง และ..

Dad: You can watch TV, but you have to do your homework first. 2 hours every day.
แปลว่า ลูกสามารถดูโทรทัศน์ได้ แต่ลูกต้องทำการบ้านของลูกก่อน 2 ชั่วโมงทุกๆวัน

Jim: Oh, please. I won’t..
แปลว่า โอ้ ได้โปรดเถอะ ผมจะ…

Dad: I am sorry, but these are rules for next week. Do you get it?
แปลว่า พ่อสียใจด้วย แต่นี่คือกฎใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าลูกเข้าใจไหม

Jim: Yes, Dad.
แปลว่า เข้าใจครับพ่อ

Dad: Okay. Now it is time to hit the sack. Good night.
แปลว่า โอเคตอนนี้เป็นเวลานอนแล้ว ราตรีสวัสดิ์

Jim: Good night, Dad.
แปลว่า ราตรีสวัสดิ์ครับพ่อ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

gig
เป็นคำแสลง แปลว่าคอนเสิร์ต

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There’s a free gig in the park tonight.
แปลว่า มีฟรีคอนเสิร์ตในสวนคืนนี้

I want to see you to gig this Sunday.
แปลว่า ฉันต้องการดูคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้

get it
เป็นสำนวน หมายความว่า เข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะสิ่งที่ได้อธิบายมาแล้วหลายครั้ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Don’t come back late again! Do you get it?
แปลว่า อย่ากลับมาดึกอีก เธอเข้าใจไหม

แชร์เลย