หลักการใช้ Present perfect continuous tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Present perfect continuous tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน […]

Present Perfect Continuous Tense ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Present perfect continuous tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + have / has + been + คำกริยาเติม ing

คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

Since แปลว่า ตั้งแต่
For แปลว่า เป็นระยะเวลา
All the morning แปลว่า ตลอดช่วงเช้า
All the afternoon แปลว่า ตลอดช่วงบ่าย
All the evening แปลว่า ตลอดช่วงเย็น
All day แปลว่า ตลอดทั้งวัน
All night แปลว่า ตลอดทั้งคืน
All this week แปลว่า ตลอดสัปดาห์นี้

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ present perfect continuous tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่ง present perfect continuous tense นี้ จะมีลักษณะการใช้คล้ายกับ present perfect tense แต่จะเป็นการเน้นย้ำว่าการกระทำนั้นๆ ยังคงต่อเนื่องต่อไป

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They have been playing tennis since 2 o’clock.
แปลว่า พวกเขาเล่นเทนนิสตั้งแต่บ่าย 2
(เล่นตั้งแต่บ่าย 2 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงเล่นต่อไป)

He has been writing emails all morning.
แปลว่า เขาเขียนอีเมล (อย่างต่อเนื่อง) ตลอดช่วงเช้า

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ present perfect continuous tense รูปประโยคปฏิเสธได้โดยการเติม not หลัง have / has

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

It hasn’t been raining for three days.
แปลว่า ฝนไม่ได้ตกมา 3 วันแล้ว

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ present perfect continuous tense รูปประโยคคำถามได้โดยนำกริยา have / has ไปวางที่หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Have you known each other for a long time?
แปลว่า คุณรู้จักกันและกันมานานไหม

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย