หลักการใช้ Present perfect tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Present perfect tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + […]

Present Perfect Tense ภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Present perfect tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + have / has + กริยาช่องที่ 3

คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense


คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

Just แปลว่า เพิ่งจะ
Already แปลว่า เรียบร้อยแล้ว
Yet แปลว่า ยัง
Since แปลว่า ตั้งแต่
For แปลว่า เป็นระยะเวลา

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ present perfect tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและดำเนินต่อไป หรือผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ present perfect tense กับเหตุการณ์ที่จบลงไปแล้วในอดีตและยังมีผลมาจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He has opened the door.
แปลว่า เขาเปิดประตูไว้ (ซึ่งตอนนี้ประตูก็ยังเปิดอยู่)

I have turned on the light.
แปลว่า ฉันเปิดไฟไว้ (ซึ่งตอนนี้ไฟก็ยังเปิดอยู่)

He has lost his key.
แปลว่า เขาทำกุญแจหาย (ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังหามันไม่พบ)

ข้อสังเกตที่น่าสนใจที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้คือ คำกริยาวิเศษณ์ โดยเฉพาะประเภท Adverb of time เช่น Just จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไป Yet ใช้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จ และ already ใช้กับเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว และมักจะเสร็จก่อนที่คาดไว้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

They have just arrived.
แปลว่า พวกเขาเพิ่งมาถึง

I have just had dinner.
แปลว่า ฉันเพิ่งทานอาหารเย็นมา

They have already arrived.
แปลว่า พวกเขามาถึงแล้ว (มาถึงก่อนเวลาที่คาดเอาไว้)

We have already met.
แปลว่า พวกเราเจอกันแล้ว

They have not arrived yet.
แปลว่า พวกเขายังมาไม่ถึง

The film hasn’t started yet.
แปลว่า ภาพยนตร์ยังไม่เริ่มฉาย

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ present perfect tense เพื่อบอกเวลา โดยสังเกตได้จากกริยาวิเศษณ์ (Adverb of time) Since จะบอกจุดเริ่มต้นของเวลา For จะบอกระยะเวลา

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He has studied English since January.
แปลว่า เขาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เดือนมกราคม
(ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังเรียนอยู่ และยังเรียนต่อไป)

I have lived in London since 2016.
แปลว่า ฉันอาศัยอยู่ในลอนดอนตั้งแต่ปี 2016
(ซึ่งตอนนี้ก็ยังอาศัยอยู่ และยังจะอยู่ต่อไป)

We have watched television for 2 hours.
แปลว่า พวกเราดูโทรทัศน์มา 2 ชั่วโมงแล้ว
(ซึ่งตอนนี้ก็ยังดูอยู่ และยังคงดูต่อไป)

I have walked for an hour.
แปลว่า ฉันเดินมา 1 ชั่วโมงแล้ว
(ตอนนี้ก็ยังคงเดินอยู่ และยังเดินต่อไป)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ present perfect tense เป็นประโยคปฏิเสธได้ด้วยการเติม not หลังกริยา have / has

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The bus has not arrived yet.
แปลว่า รถเมล์ยังมาไม่ถึงเลย

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ present perfect tense เป็นประโยคคำถามได้โดยการนำกริยา have / has ไปวางไว้ที่หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Have you lived in Japan since 2015?
แปลว่า คุณอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2015 ใช่ไหม

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย