การใช้ Remember / Forget + to และ v.ing

Remember / Forget โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในการใช้คำว่า remember และ forget มี 2 ส่วนใหญ่ๆ […]

Remember / Forget

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในการใช้คำว่า remember และ forget มี 2 ส่วนใหญ่ๆ ที่มักจะทำให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเกิดความสับสนในการใช้คือ การใช้คำว่า remember + to หรือบวกด้วยกริยาเติม ing และการใช้คำว่า forget + to หรือบวกด้วยกริยาเติม ing เรามาดูกันว่าลักษณะการใช้และความหมายแตกต่างกันอย่างไร

* Remember + to + verb

ใช้โครงสร้างนี้เมื่อต้องการบอกว่า ไม่ลืมที่จะกระทำ เมื่อการกระทำนั้นๆ จะเกิดขึ้นในอนาคต

Hey, Peter. Remember to bring your racket tomorrow.
แปลว่า ปีเตอร์อย่าลืมเอาไม้ตีของคุณมาด้วยล่ะพรุ่งนี้

* Remember + verb-ing

ใช้โครงสร้างนี้เมื่อต้องการบอกว่า จำได้ในการกระทำต่างๆ ที่ผ่านพ้นไปแล้วในอดีต

You said impolite words last night.
แปลว่า เมื่อคืนคุณพูดจาไม่สุภาพออกมา

I cannot remember saying such words.
แปลว่า ฉันจำไม่ได้ว่าพูดอะไรแบบนั้น

* Forget + to + verb

ใช้โครงสร้างนี้เมื่อต้องการบอกว่า ลืมทำ(ไม่ได้ทำ) สิ่งต่างๆ

Don’t forget to study these words carefully.
แปลว่า อย่าลืมศึกษาคำพวกนี้อย่างรอบคอบ

I won’t.
แปลว่า ฉันจะไม่ลืม

He didn’t clean the floor.
แปลว่า เขาไม่ได้ทำความสะอาดพื้น

Perhaps he forgot to clean it.
แปลว่า บางทีเขาอาจจะลืมทำความสะอาดก็ได้

* Forget + verb-ing

ใช้โครงสร้างนี้เมื่อต้องการบอกว่า ลืมหรือจำไม่ได้ ในสิ่งที่อาจจะทำหรือไม่ได้ทำ

I’m sorry. I forget meeting you.
แปลว่า ฉันขอโทษที่ลืมมาพบคุณ

แชร์เลย