คำศัพท์ ร้อน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ อากาศร้อน ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ muggy (มักกี) ร้อนอบอ้าว sweltering (สเวลเทอริง) ร้อนจนเหงื่อออก […]

คำศัพท์ อากาศร้อน ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

muggy (มักกี) ร้อนอบอ้าว

sweltering (สเวลเทอริง) ร้อนจนเหงื่อออก

baking (เบคกิง) ร้อนแห้งๆ [เหมือนกำลังถูกอบ อยู่ในเตาอบ]

scorching (สกอรชชิง) ร้อนจนไหม้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อพูดถึงอากาศร้อน ร้อนแบบต่างๆ

It is muggy.
อ่านว่า อิท-อิส-มักกี
แปลว่า มันร้อนอบอ้าว

หรือ

Today is a muggy day.
อ่านว่า ทูเดยฺ-อิส-อะ-มักกี-เดยฺ
แปลว่า วันนี้เป็นวันที่ร้อนอบอ้าว

Today, the weather is scorching.
อ่านว่า ทูเดยฺ-เฑอะ-เวธเธอ-อิส-สกอรชชิง
แปลว่า วันนี้อากาศร้อนจนไหม้ (ร้อนจนตัวจะไหม้)

หรือ Today, the weather is scorching hot.

แชร์เลย