คำศัพท์ วลี ประโยค ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับห้องนอน

บทเรียนนี้ เราจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอน สิ่งแรกที่เราเจอก็คงไม่พ้นห้องนอนเป็นแน่ ดังนั้น เรามาเริ่มฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน ทันทีที่ลืมตาในทุกเช้า เริ่มเก็บคำศัพท์จับสำนวน จากห้องนอนของเรากันก่อนเลยครับ พร้อมคำอ่าน […]

บทเรียนนี้ เราจะพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอน สิ่งแรกที่เราเจอก็คงไม่พ้นห้องนอนเป็นแน่ ดังนั้น เรามาเริ่มฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กัน ทันทีที่ลืมตาในทุกเช้า เริ่มเก็บคำศัพท์จับสำนวน จากห้องนอนของเรากันก่อนเลยครับ พร้อมคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในห้องนอน
In the bedroom (อิน-เธอะ-เบดรูม)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ในห้องนอน พร้อมคำอ่าน คำแปล

Bedroom (เบด’รูม) ห้องนอน
Bed (เบด) เตียง, ที่นอน
Sheet (ชีท) ผ้าปูที่นอน
Bedspread (เบด’สเปรด) ผ้าคลุมเตียง
Blanket (แบลง’คิท) ผ้าห่ม
Pillow (พิล’โล) หมอน
Pillowcase (พิล’โลเคซ) ปลอกหมอน
Bolster (โบล’สเตอะ) หมอนข้าง
Bedside table (เบดไซดฺ เทเบิล) โต๊ะข้างเตียง
Bedside lamp (เบดไซดฺ แลมพฺ) โคมไฟข้างเตียง
Alarm clock (อะลาม คลอค) นาฬิกาปลุก
Chest of drawers (เชซทฺ ออฟว ดรอเออะ) ตู้มีลิ้นชัก
Wardrobe (วอ’โดรบ) ตู้เสื้อผ้า
Hanger (แฮง’เงอะ) ไม้แขวนเสื้อ
Pajamas (พะจา’เมิซ) เสื้อกางเกงชุดนอน

วลีภาษาอังกฤษน่ารู้

Get up (เกท อัพ) ตื่นนอน
Wake up (เวค อัพ) ตื่นขึ้นจากการหลับ
Make the bed (เมค เธอะ เบด) จัดที่นอน, ทำเตียงให้เรียบร้อย
Go to bed (โก ทู เบด) เข้านอน, ไปนอน
Get dressed (เกท เดรสดฺ) แต่งตัว

กิจวัตรประจำวันของฉัน
My daily routine (มาย เดลี รูทีน)

เมื่อเรารู้จักกับคำศัพท์ที่ควรรู้ สำหรับเรียกสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในห้องนอนกันไปแล้ว เรามารู้จักกับประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เราจะใช้พูดเมื่ออยู่ในห้องนอนกันเลยครับ

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

I wake up when my alarm clock rings.
(ไอ เวคอัพ เว็น มาย อะลาม คลอค ริงสฺ)
ฉันตื่นขึ้นเมื่อนาฬิกาปลุกดัง

I get up at 7 o’clock every morning.
(ไอ เก็ท อัพ แอท เซเว่น โอคลอค เอฟริ มอนิ่ง)
ฉันตื่นนอนเวลา 7 โมงทุกเช้า

I make my bed before I go out.
(ไอ เมค มาย เบด บิฟอรฺ ไอ โก เอาทฺ)
ฉันเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนออกไป

I have a shower, clean my teeth and get dressed.
(ไอ แฮฟ อะ เชาเออะ คลีน มาย ทีธ แอนดฺ เกท เดรสดฺ)
ฉันอาบน้ำ แปรงฟัน และแต่งตัว

I go downstairs to the kitchen for breakfast.
(ไอ โก ดาวนฺสแตรซฺ ทู เธอะ คิทเช่น ฟอรฺ เบรคฟาสทฺ)
ฉันลงข้างล่างไปในครัวเพื่อหาอาหารเช้าทาน

I go to bed at 10 o’clock.
(ไอ โก ทู เบด แอท เท็น โอคลอค)
ฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่ม

I go upstairs to my bedroom.
(ไอ โก อัพสแตรซฺ ทู มาย เบดรูม)
ฉันขึ้นข้างบนไปเข้าห้องนอน

I read for a bit.
(ไอ รีด ฟอรฺ อะ บิท)
ฉันอ่านหนังสือนิดหน่อย

I turn off the light and fall asleep.
(ไอ เทิรนฺ ออฟ เธอะ ไลทฺ แอนดฺ ฟอล อะซลีพฺ)
ฉันปิดไฟ และหลับ

ข้อควรรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์บางคำมีรูปเป็นพหูพจน์เสมอ เนื่องจากมีมากกว่า 1 ชิ้น หรือ 1 ข้าง อย่างเช่น pajamas (พะจา’เมิซ) ที่หมายถึง ชุดนอน ซึ่งประกอบไปด้วย เสื้อและกางเกง นั่นเองครับ

แชร์เลย