คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ สำหรับการสั่งอาหารร้านฟาสต์ฟู้ด order … (ออเดอะ …) สั่ง … […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ สำหรับการสั่งอาหารร้านฟาสต์ฟู้ด

order …
(ออเดอะ …)
สั่ง …

take out
(เทค เอาทฺ)
สั่งกลับบ้าน

put it on a tray and carry it
(พุท อิท ออน อะ เทร แอนดฺ แครี่ อิท)
วางบนถาดแล้วถือไป

take a straw
(เทค อะ สตรอ)
หยิบหลอด

look for a place to sit
(ลุค ฟอ อะ เพลซ ทู ซิท)
มองหาที่นั่ง

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Two hamburgers and two Colas to go, please.
(ทู แฮมเบอรฺเกอรฺสฺ แอนดฺ ทู โคลาสฺ ทู โก พลีซ)
แฮมเบอร์เกอร์ 2 ชิ้น แล้วก็โค้ก 2 แก้ว กลับบ้าน

แชร์เลย