คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ ในร้านตัดผม ทำผม พร้อมคำแปล

ร้านทำผม ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไรได้บ้าง beauty parlor, beauty salon, beauty shop, hair […]

ร้านทำผม ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไรได้บ้าง
beauty parlor, beauty salon, beauty shop, hair salon, hair studio

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในร้านทำผม

get my hair trimmed เล็มผม (ให้ช่าง หรือคนอื่นเล็มให้)
get my hair dyed ทำสีผม, ย้อมผม
get my hair bleached กัดสีผม
get my hair set จัดทรงผม, เซ็ทผม
get my head shaved โกนหัว, โกนผม
trim my own hair เล็มผมเอง
get a new hairdo เปลี่ยนทรงผมใหม่
get a perm ดัดผม
get a shave โกนหนวด
get a strand of hair in my eyes เศษผมเข้าตา (ฉัน)
tease the hair เสยผมไปข้างหลัง
put curlers in the hair ใช้ที่ม้วนผม
take the curlers out เอาที่ม้วนผมออก
use curling irons ใช้เครื่องม้วนผมไฟฟ้า
wrap a towel around the neck ใช้ผ้าขนหนูคลุมรอบคอ
step on the lever to raise the chair เหยียบที่ปรับระดับเก้าอี้ให้สูงขึ้น
step on the lever to lower the chair เหยียบที่ปรับระดับเก้าอี้ให้ต่ำลง
bend your head forward ก้มศีรษะของคุณลง, ก้มหัวลง
hold your head straight ตั้งศีรษะของคุณให้ตรง
brush off the hairs ปัดเศษผมออก

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

How would you like your haircut?
คุณต้องการตัดผมแบบไหนดี, ต้องการตัดทรงอะไร

Could you trim the ends a bit?
คุณช่วยเล็มปลายผมหน่อยได้ไหม

They look a little uneven.
เหมือนว่ามันจะไม่เท่ากัน, ผมไม่เท่ากัน

แชร์เลย