ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยค May I … ? ในการร้องขอสิ่งที่ต้องการ

แต่งประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ May I

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ฝึกแต่งประโยคคำถาม ที่ขึ้นต้นด้วย May I … ? เพื่อขออนุญาต ขอความช่วยเหลือต่างๆ ประโยคตัวอย่างมากมาย สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

May I ask you a favor?
เม ไอ อาสคฺ ยู อะ เฟเวอ
ฉันขอความช่วยเหลือคุณสักอย่างได้ไหม

May I ask how old are you?
เม ไอ อาสคฺ ฮาว โอลดฺ อา ยู
ฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่าคุณอายุเท่าไร

May I ask you a personal question?
เม ไอ อาสคฺ ยู อะ เพอเซอนอล เควซเชิน
ฉันขอถามเรื่องส่วนตัวคุณได้ไหม

May I have another donut?
เม ไอ แฮฟ อะนอเทอ โดนัท
ฉันขอโดนัทอีกชิ้นได้ไหม

May I have a look at your picture?
เม ไอ แฮฟ อะ ลุค แอท ยัวรฺ พิคเชอ
ฉันขอดูภาพของคุณได้ไหม

May I use your phone?
เม ไอ ยูซ ยัวรฺ โฟน
ฉันขอใช้โทรศัพท์ของคุณได้ไหม

May I make a reservation on the phone?
เม ไอ เมค อะ เรเซอเวเชิน ออน เดอะ โฟน
ฉันทำการจองผ่านทางโทรศัพท์ได้ไหม

May I borrow the book?
เม ไอ บอโร เดอะ บุค
ฉันขอยืมหนังสือได้ไหม

May I take this book back home?
เม ไอ เทค ดีซ บุค แบค โฮม
ฉันเอาหนังสือเล่มนี้กลับบ้านได้ไหม

May I introduce you to my friend?
เม ไอ อินโทรดิวซฺ ยู ทู มาย เฟรนดฺ
ฉันขอแนะนำคุณให้รู้จักกับเพื่อนของฉันได้ไหม

May I try on this pair of shoes?
เม ไอ ทฺราย ออน ดีซ แพ ออฟ ชู-สฺ
ฉันขอลองรองเท้าคู่นี้ได้ไหม

May I call you back in a couple of hours?
เม ไอ คอล ยู แบค อิน อะ คัพเพิล ออฟ อาวสฺ
ฉันขอโทรกลับหาคุณในอีกสักสองชั่วโมงได้ไหม

แชร์เลย